Beredskab ved overgreb mod børn og unge

Ishøj Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge er lovpligtigt jf. barnets lov § 15, stk. 2.

Beredskabet henvender sig først og fremmest til ledere og medarbejdere, der har kontakt til børn og unge i kommunens institutioner og tilbud.

Beredskabsplanen har til formål at beskrive, hvem ledere og medarbejdere kan henvende sig til og procedurer for, hvordan der skal handles i sager om overgreb.

 

Læs beredskab ved overgreb mod børn og unge