Lokalplaner

Lokalplaner for Ishøj

Alle lokalplaner for Ishøj er tilgængelige. Er du nysgerrig på, hvilke lokalplaner der er for det område, hvor du bor eller arbejder, kan du søge planerne frem via linket her.

Det danske plansystem

Det danske plansystem

Staten fastlægger de overordnede retningslinjer for planlægningen i Planloven, mens det er kommunernes opgave at oversætte de overordnede retningslinjer og visioner til faktisk fysisk planlægning gennem kommuneplaner, helhedsplaner og lokalplaner.

I Danmark har den fysiske planlægning siden 1970'erne foregået decentralt og inddraget offentligheden i beslutningsprocessen. I dag er det kommunerne, som inden for overordnede statslige interesser planlægger, hvordan de danske byer og landskaber skal udvikle sig.

En lokalplan fastlægger, hvordan et område må anvendes fremover.

Alle forslag kommer til høring eller offentlig debat. Du kan se lokalplaner i høring såvel som besluttede her.