Helhedsplaner

Helhedsplanerne beskriver muligheder for kommende byudvikling

Helhedsplan for Ishøj Landsby

Helhedsplanen for Ishøj Landsby beskriver både mulighederne for den kommende byudvikling og skaber et overblik over de vigtige sammenhænge mellem veje og stier, klima, kulturarv, landskab og bebyggelse. Helhedsplanen indeholder også en sammenfatning af de ønsker og forslag til den generelle udvikling, samt en opsummering af de udfordringer, der er fx med trafik, som blev drøftet på borgermødet den 1. september 2018 på Ishøj Skole i Ishøj Landsby.
 
 

Helhedsplan for Det lille erhvervsområde

Med helhedsplanen har kommunen fastlagt principper for at sikre helheden i udviklingen af området, frem for at der sker en punktvis planlægning i enkelte lokalplaner. De eksisterende virksomheder, eventuelle investorer og udviklere bliver med helhedsplanen bekendt med hvordan og i hvilken retning kommunen ønsker at udvikle området.