Helhedsplaner

Helhedsplanerne beskriver muligheder for kommende byudvikling inden der laves lokalplaner