Helhedsplaner

Helhedsplanerne beskriver muligheder for kommende byudvikling

Helhedsplan for Det lille erhvervsområde

Med helhedsplanen har kommunen fastlagt principper for at sikre helheden i udviklingen af området, frem for at der sker en punktvis planlægning i enkelte lokalplaner.