Beredskab ved negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter

Ishøj Kommunes beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter er lovpligtigt jf. barnets lov § 15, stk. 3.

Beredskabet dækker både kommunens indsats for børn og unge under 18 år samt voksne.

Beredskabet henvender sig først og fremmest til ledere og medarbejdere, der har kontakt med borgere i kommunens institutioner og tilbud.

Beredskabsplanen har til formål at beskrive, hvem ledere og medarbejdere kan henvende sig til og hvordan de skal handle i sager om negativ social kontrol og æresrelaterede 

Læs beredskab ved negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter