Takster for dagpleje, daginstitution og SFO

Hvad skal jeg betale, når mit barn går i dagpleje, daginstitution og SFO? 

 • En vuggestueplads koster 3.216 kr. pr. måned
 • En dagplejeplads koster 3.044 kr. pr. måned
 • En børnehaveplads koster 2.242 kr. pr. måned
 • En plads i SFO1 (0. - 3. klasse) koster 1.537 kr. pr. måned. Juli måned er betalingsfri.
 • En plads i SFO2 (4. - 6. klasse) koster 650 kr. pr. måned. Juli måned er betalingsfri.
 • Tilkøb af morgenåbning i SFO2 (4. - 6. klasse) koster 360 kr. pr. måned. I skoleferierne er morgenåbning gratis for alle 4.-klasseelever.

Specialgruppen i Piletræet

En børnehaveplads koster 1.121 kr. pr. måned

Deltidsplads 30 timer om ugen - når du har barsel

 • En dagplejeplads, 30 timer om ugen koster 2.174 kr. pr. måned
 • En vuggestueplads, 30 timer om ugen koster 2.283 kr. pr. måned
 • En børnehaveplads, 30 timer om ugen koster 1.595 kr. pr. måned

Kombinationstilbud

 • Et kombinationstilbud i dagpleje koster 74 kr. pr. time om ugen
 • Et kombinationstilbud i vuggestue koster 76 kr. pr. time om ugen
 • Et kombinationstilbud i børnehave koster 53 kr. pr. time om ugen
 • Månedligt tilskud for 10 timers fleksibel pasning om ugen til børn i vuggestuealderen: 1.390 kr. Tilskud pr. ekstra time: 139 kr.
 • Månedligt tilskud for 10 timers fleksibel pasning om ugen til børn i børnehavealderen: 969 kr. Tilskud pr. ekstra time: 97 kr.

SFO på Strandgårdskolen og i Strandgårdskolens gruppeordning

 • En plads i SFO1 (0. - 3. klasse) koster 1.327 kr. pr. måned. Børnehaveklassebørn, der starter i SFO1 betaler samme SFO1-takst som på de øvrige skoler i perioden april - juni (1.537 kr. pr. måned). Juli måned er betalingsfri.
 • En plads i SFO2 (4. - 6. klasse) koster 500 kr. pr. måned. Juli måned er betalingsfri.
 • En plads i gruppeordningens SFO1 (0. - 3. klasse) koster 664 kr. pr. måned. Juli måned er betalingsfri.
 • En plads i gruppeordningens SFO2 (4. - 6. klasse) koster 250 kr. pr. måned. Juli måned er betalingsfri.
 • Tilkøb af morgenåbning i SFO2 (4. - 6. klasse) koster 360 kr. pr. måned. I skoleferierne er morgenåbning gratis for alle 4.-klasseelever.

SFO på Skolen på Ishøjgård

 • En plads i SFO1 (0. - 3. klasse) koster 664 kr. pr. måned. Juli måned er betalingsfri.
 • En plads i SFO2 (4. - 6. klasse) koster 250 kr. pr. måned. Juli måned er betalingsfri.
 • Tilkøb af morgenåbning i SFO2 (4. - 6. klasse) koster 360 kr. pr. måned. I skoleferierne er morgenåbning gratis for alle 4.-klasseelever.

Generelt om taksterne

Tilmelding til SFO koster som minimum en måneds betaling, hvilket betyder, at man ikke kun kan være tilmeldt i den betalingsfri måned.

Alle takster er eksklusive søskendetilskud og fripladstilskud.

Forældrebetalingstaksten for en plads i specialgruppen i Piletræet, SFO på Skolen på Ishøjgård og i gruppeordningen indeholder 50 % behandlingsmæssigt fripladstilskud, da der er tale om specialtilbud.