Takster for dagpleje, daginstitution og SFO

Hvad skal jeg betale, når mit barn går i dagpleje, daginstitution og SFO? 

På denne side finder du taksterne pr. 1. januar 2022. 

Takster i 2022

 • En vuggestueplads koster 3.386 kr. pr. måned
 • En dagplejeplads koster 3.199 kr. pr. måned
 • En børnehaveplads koster 2.312 kr. pr. måned 
 • En plads i SFO1 (0. - 3. klasse) koster 1.567 kr. pr. måned. Juli måned er betalingsfri.
 • En plads i SFO2 (4. - 6. klasse) koster 662 kr. pr. måned. Juli måned er betalingsfri.
 • Tilkøb af morgenåbning i SFO2 (4. - 6. klasse) koster 367 kr. pr. måned. I skoleferierne er morgenåbning gratis for alle 4.-klasseelever.

Specialgruppen i Piletræet

En børnehaveplads koster 1.156 kr. pr. måned.

Deltidsplads 30 timer om ugen - når du har barsel

 • En dagplejeplads, 30 timer om ugen koster 2.285 kr. pr. måned
 • En vuggestueplads, 30 timer om ugen koster 2.395 kr. pr. måned
 • En børnehaveplads, 30 timer om ugen koster 1.705 kr. pr. måned

Kombinationstilbud

 • Et kombinationstilbud i dagpleje koster 78 kr. pr. time om ugen
 • Et kombinationstilbud i vuggestue koster 80 kr. pr. time om ugen
 • Et kombinationstilbud i børnehave koster 57 kr. pr. time om ugen
 • Månedligt tilskud for 10 timers fleksibel pasning om ugen til børn i vuggestuealderen: 1.464 kr. Tilskud pr. ekstra time: 146 kr.
 • Månedligt tilskud for 10 timers fleksibel pasning om ugen til børn i børnehavealderen: 1.000 kr. Tilskud pr. ekstra time: 100 kr.

SFO på Strandgårdskolen og i Strandgårdskolens gruppeordning

 • En plads i SFO1 (0. - 3. klasse) koster 1.352 kr. pr. måned. Børnehaveklassebørn, der starter i SFO1 betaler samme SFO1-takst som på de øvrige skoler i perioden april - juni (1.567 kr. pr. måned). Juli måned er betalingsfri.
 • En plads i SFO2 (4. - 6. klasse) koster 509 kr. pr. måned. Juli måned er betalingsfri.
 • En plads i gruppeordningens SFO1 (0. - 3. klasse) koster 676 kr. pr. måned. Juli måned er betalingsfri.
 • En plads i gruppeordningens SFO2 (4. - 6. klasse) koster 255 kr. pr. måned. Juli måned er betalingsfri.
 • Tilkøb af morgenåbning i SFO2 (4. - 6. klasse) koster 367 kr. pr. måned. I skoleferierne er morgenåbning gratis for alle 4.-klasseelever.

SFO på Skolen på Ishøjgård

 • En plads i SFO1 (0. - 3. klasse) koster 676 kr. pr. måned. Juli måned er betalingsfri.
 • En plads i SFO2 (4. - 6. klasse) koster 255 kr. pr. måned. Juli måned er betalingsfri.
 • Tilkøb af morgenåbning i SFO2 (4. - 6. klasse) koster 367 kr. pr. måned. I skoleferierne er morgenåbning gratis for alle 4.-klasseelever.

Generelt om taksterne

Tilmelding til SFO koster som minimum en måneds betaling, hvilket betyder, at man ikke kun kan være tilmeldt i den betalingsfri måned.

Alle takster er eksklusive søskendetilskud og fripladstilskud.

Forældrebetalingstaksten for en plads i specialgruppen i Piletræet, SFO på Skolen på Ishøjgård og i gruppeordningen indeholder 50 % behandlingsmæssigt fripladstilskud, da der er tale om specialtilbud.