Kolonihavehus - byggeri

Ishøj Kommune har haveforeningerne Ishøjgård og Ishøj Søndergård. Hver haveforening har en lokalplan 1.50 for Ishøjgård og lokalplanerne 1.39 for Ishøj Søndergård, hvor i der står, at alt byggeri skal være godkendt før påbegyndelsen

Lokalplanerne indeholder bestemmelser om placering af bebyggelse, afstand til skel, bygningernes ydre fremtræden, materialevalg og lign.

Du kan spare dig selv for meget, hvis du er forberedt/ læst den gældende lokalplan for området, inden du går i gang med at søge om tilladelse til dit byggeri.

På haveforeningerne Ishøjgård hjemmeside, kan du finde oplysninger der kan hjælpe dig igang med dit byggeri.

Link til lokalplan 1.50 for Ishøjgård

Ishøjgård

Ishøj Kommune har godkendt et samarbejde omkring Haveforeningen Ishøjgårds bestyrelse og bestyrelsen for Kreds 3.

Hvilket betyder at kredsbestyrelsen i samarbejde med haveforeningens bestyrelse har overtaget behandlingen af byggesager, som ikke kræver dispensationer.

Byggesager som kræver dispensationer vil fortsat skulle behandles af kommunen, som ansøgning skal indeholde eventuelt bemærkninger fra Kredsen.
Ansøgning om byggeri skal fremover sendes til haveforeningens bestyrelse.

Ishøj Søndergård

Plan-, Bygge- og Miljøcentret har udarbejdet en folder for kolonihaverne i Ishøj Søndergård som kan hjælpe dig i gang:

Folder til Kolonihavehus

Link til lokalplan 1.39 for Ishøj Søndergård

Ishøj Søndergård
Ansøgning om byggeri i Ishøj Søndergård skal sendes til

Center for Ejendomme og Byggesager: Att. Byggesager

BYG

Ishøj Store Torv 20, 3. sal, 2635 Ishøj

4357 7510

byg@ishoj.dk