Exit fra rocker- og bandemiljøer

Er du involveret i rocker- og bandekriminalitet og ønsker du at komme ud af det kriminelle miljø, kan du få hjælp af Ishøj Kommune

Igennem Exit-programmet tilbyder Ishøj Kommune hjælp til borgere, som ønsker at bryde med kriminelle miljøer.

Rockere og bandemedlemmer, som ønsker at udtræde af de kriminelle grupperinger.

Ishøj Kommunes Exit-program tager udgangspunkt i den nationale Exit Rammemodel ”En vej ud”.

I Exit-programmet tilbydes rockere og bandemedlemmer, som ønsker at træde ud af det kriminelle miljø, et koordineret myndighedssamarbejde og en helhedsorienteret indsats. Det betyder, at et Exit-forløb foregår i et tæt samarbejde mellem Ishøj kommune, Politiets Exit-enhed og Kriminalforsorgen.

Hvis du som borger ønsker at indgå i Exit-programmet, udfyldes der en Exit-aftale, som indgås mellem dig, Kriminalforsorgen, Politiet og Ishøj kommune. Aftalen beskriver en lang række elementer, fx uddannelse, beskæftigelse, boligsituation, fysisk og psykisk tilstand, mentorforløb, socialt netværk, misbrug etc. Aftalen er frivillig.

Et Exit-forløb varer gennemsnitligt mellem seks måneder og et år.

I Ishøj kommune er der en Exit-koordinator, som står for koordineringen vedr. borgere i Exit-programmet.

Exit-koordinatoren hedder Anne-Mette Palm og kan kontaktes på apalm@ishoj.dk eller tlf. 6114 6005.