Klimatilpasning

Ishøj Kommune er udpeget som en af de kommuner, der er i væsentlig risiko for at blive oversvømmelset. Der er derfor udarbejdet en risikostyringsplan for områder, der er i risiko for at blive oversvømmet. Risikostyringsplanerne skal revideres hvert 6. år.

Områderne langs Køge Bugt er udpeget som et ud af ti særligt oversvømmelsestruede områder i Danmark i henhold til EU's oversvømmelsesdirektiv. Som opfølgning på den statslige udpegning skal samtlige kommuner i risikoområderne udarbejde et forslag til risikostyringsplan med bl.a. beskrivelse af mål og handlingsplan for tiltag de næste år. Risikostyringsplanen har til formål at skabe fokus på at minimere risikoen for oversvømmelse, herunder sikre menneskers sundhed, miljø, kulturarv, og ejendoms- og virksomheds-værdier.

Retsvirkning

Risikostyringsplanen er overordnet kommuneplanen og sektorplanerne og udgør rammer og bindinger for den øvrige kommunale planlægning. Kommunen har pligt til at virke for planens gennemførelse.

Risikostyringsplan for Ishøj Kommune - Køge Bugt 2014

Risikostyringsplanen - Kort fortalt 2014

Risikostyringsplan 2021