Planlagte møder i pårørendegrupperne på demensområdet i august & september

22. august 2023

De planlagte møder i pårørendegrupperne på demensområdet bliver stadig afholdt i sommermånederne

Der vil være en kommunal medarbejder til stede den første halve time af mødet, hvorefter I som pårørende kan fortsætte erfaringsudvekslingen og snakke med hinanden.

Pårørendegruppen mødes de næste gange mandag den 4. september og mandag den 2. oktober kl. 13-15 i lokale D i Brohuset.

Pårørendegruppen for voksne børn mødes næste gang i torsdag den 31. august kl. 17-19 i lokale A i Brohuset.

Ved spørgsmål kan Visitationen kontaktes på tlf. 4357 6991 i telefontiden mandag-onsdag og fredag kl. 8.30-10 samt torsdag kl. 14-15.

Der afholdes ligeledes fortsat BroCafé for mennesker med hukommelsesproblemer og deres pårørende den første torsdag i måneden. Næste gang torsdag den 7. september kl. 17-19 i lokale F i Brohuset.

Der er ingen tilmelding.