Sundhedspleje til nyfødte og småbørn

Her kan du læse om dine muligheder efter dit barns fødsel og i dit barns første leveår

Har du lige født eller er du småbørnsforælder? Og har du brug for nogle gode råd om dit barns trivsel, udvikling og sundhed?

Så kan vi hjælpe dig. Du er altid velkommen til at kontakte Sundhedsplejen uanset dit barns alder.

Når du har født

Når du har født, får vi besked fra fødestedet. Din sundhedsplejerske kontakter dig herefter for at aftale et besøg hjemme hos jer. Her kan I drøfte emner og spørgsmål som fx amning, mor/barn-kontakt, spædbørnspleje og opdragelse.

Du vil i alt få tilbudt seks hjemmebesøg i barnets første leveår. Sundhedsplejen har mulighed for at deltage i en samtale i dagtilbud sammen med jer som forældre om den gode overgang til opstart i dagtilbud. 

Når dit barn er 2,5 år, får du tilbudt et besøg af sundhedsplejersken. Formålet med besøget er at se nærmere på barnets motoriske, sproglige og sociale udvikling. Her kan I drøfte emner og spørgsmål, som er relevante på dette tidspunkt - fx madvaner, sovevaner og opdragelse.

Det er muligt at få ekstra besøg, hvis du og din sundhedsplejerske sammen vurderer, at der er behov for det.

Mødregrupper

Når du bliver mor, bliver du tilbudt at deltage i en mødregruppe, som Sundhedsplejen sammensætter, og man mødes privat i eget hjem.

Fædregrupper

Når du bliver far, bliver du tilbudt at deltage i en fædregruppe, som Sundhedsplejen sammensætter, og man mødes privat i eget hjem.

Er du under 25 år og har et barn?

Så har du mulighed for at deltage i mødregruppen for unge mødre, som mødes hver torsdag i Brohuset kl. 10 – 14.

To sundhedsplejersker deltager hver gang. Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte sundhedsplejerskerne Sanne Holm på telefon 2422 9199 eller Marianne Bidstrup på telefon 5123 1382.

Du kan læse mere om tilbuddet her.

Her finder du kontaktoplysninger på vores sundhedsplejersker:

Sundhedsplejersker:

Cecilie Hylleberg Tlf. 2913 1144

Dorthe Forsmann Tlf. 5123 1388

Jacqueline Bennett Tlf. 2941 3516

Joan Hansen Tlf. 2116 1965

Katja Møller Rasmussen Tlf. 2143 7485

Line Rasmussen Tlf. 2484 5760

Liselotte Winsløv Tlf. 2449 3575

Marianne Bidstrup Tlf. 5123 1382

Marianne Reves Tlf. 5123 1383

Pia Arenfeldt Christensen Tlf. 2449 3583

Sanne Kirstine Holm Tlf. 2422 9199

Susanne M. Madsen Tlf. 5123 1386

Tina Biehl Nielander Tlf. 5123 1381

Trine Ploug Magni Andersen Tlf. 3034 4907

Sundhedsfaglig leder:

Winnie Damgaard-Iversen Tlf. 2941 3517

Sundhedsplejen samarbejder med kommunens dagtilbud.

Samarbejdet omfatter blandt andet:

  • Rådgivning og konsultativ vejledning vedr. generelle problematikker om sundhed og trivsel.
  • Et årligt hygiejnetilsyn i alle dagtilbud.
  • Overgangssamtaler i forbindelse med enkelte børns opstart i dagtilbud.
  • Samarbejde omkring enkelte børn, som har behov for en sundhedsplejefaglig indsats - i samarbejde med barnets forældre.

Vi er den dataansvarlige, og hvordan kontakter du os?

Som dataansvarlig er vi ansvarlige for behandlingen og opbevaringen af dine og dit barns data.

Hvis du har spørgsmål til det konkrete tilbud, som sundhedsplejen har til dig og dit barn, kan du kontakte:

Ishøj Kommunes Sundhedspleje
Center for Børn og Forebyggelse
Ishøj Kommune
Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj
Tlf:  43577580
E-mail: CBF@Ishoj.dk

Såfremt din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger, skal vi henstille til, at du sender den via sikker post fx via borger.dk.

Kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver

Kommunens databeskyttelsesrådgiver kan hjælpe med at besvare spørgsmål om rettigheder efter databeskyttelsesreglerne, og om hvordan Ishøj Kommune behandler personoplysninger. Han kan kontaktes på:
Daniel Soelberg Bach
Bygaden 2
2630  Taastrup
Mobil:  2399 0519
E-mail: dpo-d@htk.dk
Såfremt din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger, skal vi henstille til, at du sender den til databeskyttelsesrådgiveren via sikker post fx via www.borger.dk.

Hvorfor registrerer vi oplysninger om dig og dit barn og efter hvilke regler?

Da du var til jordemoder, gav du samtykke til, at jordemoderen på det hospital, hvor du går til kontrol, måtte sende oplysninger til os omkring dig og din graviditet.

Såfremt du senere hen også giver samtykke til, at hospitalet, hvor du føder, må sende oplysninger om dig, dit barn og selve fødslen til os, vil vi journalisere både oplysningerne om din graviditet, og oplysninger om dig, dit barn og selve fødslen.

Dette sker for at sikre, at alle børn og deres forældre bliver tilbudt sundhedspleje jf. BEK nr 1344 af 03/12/2010.

Vi har hjemmel til at registrere dine og dit barns oplysninger iht. Databeskyttelsesforordningens Artikel 9, stk. 2, litra e og artikel 6, stk. 1, litra e, samt Databeskyttelseslovens §11.   

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig og dit barn:
• Dit cpr. nr.
• Dit barns cpr. nr.
• Oplysninger om fødslens forløb.
• Generelle sundhedsoplysninger om dit barn og dit barns udvikling.
• Andre oplysninger, som er nødvendige for at give jer en god sundhedspleje fx oplysninger om ting, som du synes er svært og ønsker, at du og sundhedsplejersken skal arbejde med.

Hvem deler vi oplysningerne med?

Som udgangspunkt deler vi ikke dine oplysninger med andre. Skulle det blive nødvendigt at dele dine oplysninger med andre, vil vi altid bede om samtykke til det, og giver du ikke samtykke her til, deler vi kun dine oplysninger med andre, hvis vi i henhold til gældende lovgivning er forpligtede til det.
Hvem har sendt dine og dit barns oplysninger til os?
Vi har modtaget jeres oplysninger fra jordemoderen på det hospital, hvor du går til kontrol, samt evt. det hospital, hvor dit barn bliver/er født.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine og dit barns personoplysninger i Novax, som er et lukket it-system for sundhedsfaglige personer.
Vi opbevarer dine og dit barns oplysninger i 10 år fra det tidspunkt, hvor sagen afsluttes. Herefter kasseres oplysningerne.

Dine rettigheder

Som skrevet i brevet har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig og dit barn.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Dine rettigheder er som følger:
• Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
• Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige eller mangelfulde oplysninger om dig selv rettet. Dette gøres ved, at de rette oplysninger journaliseres på din sag med en beskrivelse om, hvad der er forkert, og hvad der er det rigtige.
• Ret til sletning: Som offentlig myndighed har vi som udgangspunkt ikke mulighed for at slette oplysninger. Dette skyldes, at vi skal kunne dokumentere, hvad vi som myndighed har foretaget os, og ikke kunne rette i det, af hensyn til borgernes retssikkerhed. Vi vil derfor som udgangspunkt ikke kunne slette oplysninger, men vil i stedet sørge for, at det fremgår af sagen, at der er tale om urigtige oplysninger.
• Ret til begrænset behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
• Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.