Byplanlægning

Her kan du finde oplysninger om overordnet planlægning, planstrategi, kommuneplan, lokalplaner samt information om udviklingsprojekter og ikke mindst, holde dig orienteret om, hvilke planer der aktuelt er i offentlig høring.