Byplanlægning

Her kan du finde oplysninger om overordnet planlægning, planstrategi, kommuneplan, lokalplaner samt information om udviklingsprojekter og ikke mindst, holde dig orienteret om, hvilke planer der aktuelt er i offentlig høring.

Plansystemet

Det danske plansystem

Staten fastlægger de overordnede retningslinjer for planlægningen i Planloven, mens det er kommunernes opgave at oversætte de overordnede retningslinjer og visioner til faktisk fysisk planlægning gennem kommuneplaner, helhedsplaner og lokalplaner.

I Danmark har den fysiske planlægning siden 1970'erne foregået decentralt og inddraget offentligheden i beslutningsprocessen. I dag er det kommunerne, som inden for overordnede statslige interesser planlægger, hvordan de danske byer og landskaber skal udvikle sig.

En lokalplan fastlægger, hvordan et område må anvendes fremover.