Kommunens sagsbehandling

En sagsbehandling starter normalt i administrationen - det kommunale center - uanset om den er rejst af en borger, et byrådsmedlem, et udvalg, centret selv eller en af kommunens mange foreninger og institutioner

Administrationen fremskaffer alle relevante oplysninger i din sag sag og vurderer dens indvirkning på området.

Mange sager af en enkel karakter færdiggøres af administrationen.

Øvrige sager forelægges det relevante nævn eller kommission og går videre herfra til det relevante udvalg. Her træffes afgørelser i mange sager, som således slutter i udvalget. I de resterende sager beslutter udvalget den endelige indstilling til byrådet.

Ishøj Kommune bestræber sig på at holde sagsbehandlingstiden så kort som muligt.

Hvis sagsbehandlingen trækker ud, skal du have besked om det, og hvad grunden til det er. Du skal så vidt muligt have besked om, hvornår sagen kan forventes færdig.

Her kan du se behandlingstiden for sager på social- og beskæftigelsesområdet:

Din anmodning om aktindsigt skal behandles inden for syv arbejdsdage.

Hvis aktindsigten ikke kan gives inden for fristen, skal du have besked om, hvornår du kan forvente at få aktindsigt.

Hvis du som borger er utilfreds med Ishøj Kommunes behandling af sagen, bør du rette henvendelse til den pågældende sagsbehandler. Herefter kan der klages til den ansvarlige leder. Og endelig kan du klage til borgmesteren eller byrådet.

Hvis du fortsat er utilfreds, kan der rettes henvendelse til overordnet myndighed. Det kan for eksempel være klageinstansen for det pågældende område.

DU KAN HER LÆSE MERE OM DINE KLAGEMULIGHEDER

Ishøj Kommune følger ombudsmandens principper for god forvaltningsskik.

God forvaltningsskik er et udtryk for, hvordan myndighederne bør opføre sig over for borgerne. Det er ikke bindende retsregler.

God forvaltningsskik kan for eksempel være, at myndighederne:

  • besvarer borgernes henvendelser inden for en rimelig tid
  • behandler borgerne korrekt og høfligt
  • skriver til borgerne i et sprog, som de kan forstå
  • har orden i deres sager

Sager, der behandles af en offentlig myndighed, bør behandles så enkelt og hurtigt som muligt.