Første spadestik på udvidelse af indskolingshus

08. marts 2024

Der var hjælp at hente, da borgmester Merete Amdisen tog første spadestik sammen med eleverne fra 2. A på Ishøj Skole

Det udvidede indskolingshus, som lige nu forventes at stå klar til indflytning lige efter efterårsferien i år, kommer til at give bedre udfoldelsesmuligheder i både skole og SFO, der i højere grad lever op til en moderne skole.

Det har i længere tid været et stort ønske fra Ishøj Skole og skolebestyrelsen at få nye og større fysiske rammer, der kan aflaste en del af den nuværende skole. 

”I de senere år er Torslunde og Ishøj Landsby blevet større. Det betyder, at flere skolebørn er kommet til distriktet. Så klasserne er fyldte. Skolen har brug for pladsen, så det er virkelig en stor dag,” fortæller Camilla Ankerkilde, der er formand for skolebestyrelsen.  

Det bliver indskolingen, altså 0. til 4. klasse og den dertilhørende SFO, der flytter ind i den kommende tilbygning på 738 m2 produceret af Flexmodul A/S, som også byggede den første del af indskolingshuset, som stod klar i 2014.

Et skelet i træ

Den kommende tilbygning kommer til at have fire klasselokaler samt fire grupperum. Derudover bygges det eksisterende samlingskøkken større og vil blive husets hjerte, hvor børnene møder skolens personale om morgenen og om eftermiddagen.

For at gøre plads til den nye tilbygning er det nødvendigt at flytte legepladsen, men det er kun midlertidigt, og en ny legeplads vil blive tilpasset de nye forhold.

”Byggeriet var en del af budgetaftalen for 2022, men i udbudsprocessen viste det sig, at projektet blev dyrere end først beregnet. Heldigvis har vi et byråd med ambitioner, så derfor er det nu endelig lykkes, og vi kan få sat gang i byggeriet.” Sagde borgmester Merete Amdisen i sin tale, mens hun stod klar på græsset sammen med de fremmødte børn, der glæder sig til at flytte ind i deres kommende klasselokaler.

I den kommende tilbygning sættes der, ud over krav til bygningens CO2-udledning fra energiforbrug, også klimakrav til CO2-udledning, der skyldes produktionen af byggematerialerne. Dette har bl.a. betydet, at bygningen opføres med et skelet i træ i stedet for i beton, og at der ikke anvendes mursten som facadebeklædning. Tilbygningen bliver opført med kommunens hidtil skrappeste krav til en bygnings samlede CO2-udledning, og overholder som den første bygning de CO2-krav, der indgår i kommunens klimaplan, der blev vedtaget i 2023.

Her kan du se videoindslag fra det første spadestik.