Varmeforsyning i Ishøj Kommune

Ishøj Kommune arbejder i øjeblikket på at udarbejde en samlet klimahandleplan, som skal være færdig i sommeren 2023. Som en vigtig del af klimahandleplanen, vil kommunen udarbejde en strategisk varmeplan. Den første del af denne varmeplan foreligger her til høring.

Varmeplan skal give overblik

Varmeplanen skal afdække hvilken opvarmningsform, der er hensigtsmæssigt i hvilke områder, og herunder hvor der planlægges fjernvarme.

Første del af arbejdet vil fokusere på fem udvalgte projekter og have som formål at fastslå om fjernvarme er en god løsning. Efterfølgende skal det afdækkes (af Ishøj Varmeværk) om der er nok tilslutning til de enkelte projekter, til at en fjernvarmeudrulning er rentabel. Områderne er:

  • Gasområdet syd for E47
  • Strandområdet (nuværende gasområde)
  • Ishøj Landsby
  • Torslunde
  • Tranegilde Landsby

På kortet ses de fem områder. Vær opmærksom på, at cirklerne ikke viser den præcise afgrænsning af de fem områder.

Kort over varmeforsyning

 Link til kort fra plandata med den nuværende varmeforsyning

 

Link til Ishøj Varmeværk