Varmeforsyning i Ishøj Kommune

Ishøj Kommune har udarbejdet en ambitiøs samlet klimahandleplan og er blevet medlem af klimakommune-netværket DK2020

Læs Klimahandleplanen her

Som en vigtig del af klimahandleplanen, har kommunen udarbejdet en strategisk varmeplan.

Varmeplan skal give overblik

Varmeplanen skal afdække hvilken opvarmningsform, der er hensigtsmæssigt i hvilke områder, og herunder hvor der planlægges fjernvarme.

Arbejdet har fokuseret på fem udvalgte projekter og have som formål at fastslå om fjernvarme er en god løsning. Efterfølgende skal det afdækkes (af Ishøj Varmeværk) om der er nok tilslutning til de enkelte projekter, til at en fjernvarmeudrulning er rentabel.

Områderne er:

  • Gasområdet syd for E47
  • Strandområdet (nuværende gasområde)
  • Ishøj Landsby
  • Torslunde
  • Tranegilde Landsby

På kortet ses de fem områder. Vær opmærksom på, at cirklerne ikke viser den præcise afgrænsning af de fem områder.

Kort over varmeforsyning

 Link til kort fra plandata med den nuværende varmeforsyning

 

Link til Ishøj Varmeværk