Nyt samarbejde skal uddanne og fastholde flere nydanske SOSU-elever i Ishøj

11. marts 2022

Ishøj Kommune har modtaget puljemidler til en særlig indsats for at fastholde nydanske elever på SOSU-uddannelserne ved at fokusere på sproglig støtte

Et nyt samarbejde mellem Ishøj Kommune og Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK) skal sikre, at flere elever på social- og sundhedsområdet (SOSU) gennemfører deres uddannelse og gøre kommunen mere attraktiv at søge til som uddannelsessted.

Det skal ske ved at tilbyde mere sproglig støtte til elever med nydansk baggrund, der udgør to ud af tre SOSU-elever i Ishøj.

”Som mange andre kommuner oplever vi også i Ishøj mangel på plejepersonale. Samtidig har vi en stor gruppe nydanske borgere, som gerne vil uddanne sig som SOSU-medarbejdere, men måske mangler de sidste sproglige kompetencer. Med dette samarbejde kan vi hjælpe vores borgere med at fuldføre deres uddannelse, mens vi samtidig uddanner de medarbejdere, der kan hjælpe vores borgere i fremtiden. Det er en gevinst for alle,” siger Erkan Yapici, formand for social- og sundhedsudvalget i Ishøj Kommune.

Eleverne skal lære at tolke

Udover at hjælpe flere elever igennem uddannelse er planen også, at det nye samarbejde skal uddanne SOSU-eleverne til at fungere som sundhedsfaglige tolke, når de er færdige med skolen.

Det betyder, at de skal uddannes til at håndtere det faglige sprog på social- og sundhedsområdet og efterfølgende fungere som en slags brobyggere og tolke i dialogen mellem sundhedspersonalet og borgere, som ikke kan dansk.

”Det er vigtigt, at vi ser sproglige kompetencer som en kvalifikation i stedet en diskvalifikation. Vi har en masse SOSU-elever med forskellige sproglige kompetencer, og dem skal vi blive bedre til at drage nytte af. Desuden kan vi også motivere eleverne endnu mere i deres uddannelse ved at uddanne dem til at indgå i et fagligt arbejdsfællesskab – og det vil i sidste ende gøre Ishøj til en mere attraktiv kommune for de SOSU-elever,” siger Erkan Yapici.

Sproglærere vil stå for undervisningen

I alt får Ishøj Kommune 222.000 kroner til samarbejdet fra en pulje i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Pengene fra puljen går til et kursusforløb, hvor de nydanske elever vil få udviklet deres sproglige kompetencer og et fælles fagsprog.

Undervisningen i sundhedsfaglig tolkebistand vil ligge i forlængelse af elevernes arbejdstid, og underviserne vil komme fra Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK), som i forvejen har stor erfaring med sprogundervisning.