Vores biodiversitetsstrategi

Ishøj Kommune sætter biodiversitet på dagsordenen med en ny strategi

Klima- og Miljøudvalget vedtog den. 20. juni 2023 Ishøj Kommunes nye biodiversitetsstrategi – Sammen om et VILDERE Ishøj.

Med den endelige vedtagelse af biodiversitetsstrategien kan Ishøj for alvor sætte gang i arbejdet med at indfri de ambitiøse mål om at fremme biodiversiteten i kommunen - både i det åbne land og i de bebyggede områder.

Nu gælder det om at værne om det mest værdifulde, skabe mere og større arealer med natur og få viderebragt det vigtige budskab om at god natur vedrører os alle.

Strategien er opbygget omkring en vision og række målsætninger der sætter rammerne for de kommende års indsats. Strategien ledsages af et handlingskatalog med konkrete tiltag, som skal igangsættes for at opnå målsætningerne. Strategien er gældende for en 5-årig periode, mens handlingskataloget revideres årligt.

Strategi og handlingskatalog finder du her:

Læs biodiversitetsstrategien her

Læs handlingskataloget her 

Baggrund

Forslag til biodiversitetsstrategi er udarbejdet på baggrund af et politisk ønske og en borgerinddragende proces.

I foråret 2022 blev holdt en otte uger lang idéfase, hvor borgere og andre interesserede kunne komme med input til naturforbedrende tiltag i kommunen.

Forud for den endelige vedtagelse blev strategi og handlingskatalog i foråret 2023 sendt i otte ugers offentlig høring.