Olietanke

Der er regler for, hvornår din olietank skal skiftes

Lækker din olietank, kan det betyde, at jorden forurenes, og at sundhedsskadelige dampe trænger ind i huset.

Nedenfor kan du læse mere om installation og sløjfning af olietanke.

Skal du installere eller afmelde en olietank, skal du anmelde det til kommunen.

Her kan du se det skema til anmeldelse af olietanke, du skal udfylde og indsende.

Oplysninger om olietanken registreres i kommunens BBR-register.

Du kan afmelde olietank via selvbetjeningsportalen Byg og Miljø.

For alle nye og eksisterende villaolietanke gælder, at returrøret mellem olietanken og oliefyret skal være sløjfet. Overjordiske tanke skal desuden have monteret en overfyldningsalarm.

Bemærk at nye plasttanke og ståltanke enten skal være typegodkendt af prøvningsudvalget for olietanke (PUFO) eller CE-mærket.

Hvis din olietank varigt tages ud af brug, skal tanken tømmes og afblændes således, at påfyldning ikke kan finde sted.

Hvis din olietank er utæt, skal du straks meddele det til Center for Park, Vej og Miljø på telefon 4357 7777. Uden for arbejdstid ringes til alarm 112.

Tankens konstruktion har betydning for tankens sløjfningstermin.

Tankens konstruktion fremgår af godkendelsesnummeret på tankattesten (G-nummeret).

Her kan du læse mere om G-numrenes betydning.

For at fastlægge af olietankens alder, kan du se tankens fabrikationsår på selve tanken eller på påfyldningsstudsen.

Er der fulgt en tankattest med tanken, kan du også se det der.

 • Tanke, som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse ved belægning med offeranode eller dobbeltvæggede tanke, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.
 • Øvrige ståltanke skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.
 • Plasttanke eller tanke af andet materiale end stål skal sløjfes senest 25 år efter fabrikationsåret. Dog gælder, at dobbeltvæggede tanke af plast eller af plast med udvendig væg af stål skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.

 • Tanke, som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse og med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, skal sløjfes senest 50 år efter fabrikationsåret.
 • Tanke, som er typegodkendt uden indvendig korrosionsbeskyttelse, men med udvendig belægning af glasfiberarmeret polyester, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.
 • Tanke med anden typegodkendt udvendig belægning end glasfiberarmeret polyester skal sløjfes senest 50 år efter fabrikationsåret.
 • Tanke med udvendig belægning af glasfiberarmeret polyester, som ikke er typegodkendt, eller hvor fabrikationsåret ikke kendes eller kan fastlægges, skal sløjfes straks.

 • Skal sløjfes senest 45 år efter fabrikationsåret.
 • Hvis aldersgrænsen på 45 år overskrides, skal tanken sløjfes senest den 31. marts 2015.
 • Hvis fabrikationsåret af den nedgravede plasttank ikke kan fastlægges skal tanken sløjfes den 31. marts 2015. Disse regler gælder ikke for AJVA-PLAST tanke.
 • AJVA-PLAST tanke skal sløjfes senest 20 år efter nedgravningen.

For at sikre, at der ikke kommer olieudslip fra olietanke, er der fastsat regler for, hvornår olietanke under 6000 liter (villaolietanke) skal udskiftes.

Her kan du læse reglerne i olietanksbekendtgørelsen.