Drikke- og grundvand

Næsten alle steder i Danmark kan man indvinde rent grundvand, der er egnet til fremstilling af drikkevand. 

Ishøj Forsyning driver vandforsyningen i Ishøj Kommune og har ansvar for at kontrollere drikkevandets kvalitet.

Kommunen er myndighed området og skal godkende vandforsyningens kontrolprogram, føre tilsyn med om vandforsyningen lever op til kravene til drikkevandets kvalitet og tilse vandforsyningens tekniske anlæg. 

En indsatsplan for grundvandsbeskyttelse beskriver, hvad der konkret skal gøres for at beskytte grundvandet.

Ishøj Kommune og Høje Taastrup Kommune er gået sammen om at udarbejde en fælles indsatsplan for Ishøj og Solhøj Kildeplads.

Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse blev endelig vedtaget af Byrådet i Ishøj Kommune den 6. november 2018 og af Byrådet i Høje-Taastrup Kommune den 20. november 2018.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Ishøj og Solhøj 

Bilag 1 - Kildepladsgennemgang

Bilag 2 - Overvågningsprogram

Ishøj og Vallensbæk har et forpligtende samarbejde, så du kan også se indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse i Vallensbæk.

Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse blev endelig vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk Kommune den 25. marts 2020.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Vallensbæk Kommune

Vandforsyningsplanen for Ishøj Kommune redegør for, hvordan Ishøj Kommune sikrer en god og sikker vandforsyning til alle borgere.

Den beskriver hvilke anlæg, forsyningen skal bygge på, hvor meget vand borgere og erhverv forventes at forbruge, og hvor ejendomme med egen brønd eller boring skal få vand fra, hvis vandforsyningen må opgives.

Vandforsyningsplanen er således grundlaget for Ishøj Kommunes forvaltning og Ishøj Forsynings drift af vandforsyningsområdet.

Vandforsyningsplan 2020 for Ishøj Kommune blev vedtaget af Byrådet har den 3. marts 2020.

VANDFORSYNINGSPLAN 2020

Vandforsyningen i Ishøj Kommune sker fra Ishøj Forsyning A/S, som er ejet af Ishøj Kommune samt fra private boringer (enkeltindvindingsanlæg).

Hovedopgaverne for Ishøj Forsyning A/S er at levere rent drikkevand til forbrugerne og at lede spildevand og regnvand væk fra forbrugerne på en miljømæssig god måde.

Du kan finde flere informationer om vandforsyning, herunder selvaflæsning af vandmåler, på Ishøj Forsynings hjemmeside.

Du kan også tage kontakt på telefon 4357 7776 eller e-mail forsyningen@ishoj.dk