Ejendomsbidrag

 

I forbindelse med de nye boligskatteregler er der også ændring af opkrævning af ejendomsbidragene.

Ishøj kommune har tidligere haft fire årlige opkrævninger af ejendomsskat og bidrag, men grundet lovændring må ejendomsbidragene fremover kun opkræves som helårlig rate og/eller i to lige store rater.

Derfor vil der i Ishøj kommune i 2024 blive opkrævet to rater ejendomsbidrag hhv. 1. januar 2024 og 1. juli 2024.

Ejendomsbidragene for 2024 er opgjort på ejendomsbidragsopgørelsen der er udsendt 15. december 2023.

Ejendomsbidragene har to former for hæftelse:

  1. personlig hæftelse overfor ejer af boligen på stiftelsestidspunktet.
  2. hæftelse på ejendommen

Da både 1. og 2. rate ejendomsbidrag 2024 er stiftet 1. januar 2024 og stiftelsesdatoen afgør hvem der hæfter for ejendomsbidraget, er den der står som tinglyst ejer pr. 1. januar 2024 forpligtet til og betale for hele året.

Det vil sige, at sker der et salg inden 2. rates forfald skal den pr. 1. januar 2024 tinglyste ejer fortsat betale 2. rate, mellemværende må ordnes på refusionsopgørelsen.

De nye regler gør også, at kommunen ikke længere selv må inddrive skyldige beløb. Derfor vil skyldige beløb, efter endt rykkerprocedure, fremover blive overdraget til tvangsinddrivelse ved Gældsstyrelsen.