Sådan ser vores nye byråd ud

18. november 2021

Vælgerne har talt - og de 19 medlemmer af Ishøj Byråd er nu fundet efter tirsdagens kommunalvalg. Her kan du se dem alle

(Bemærk: Siden valget i efteråret 2021 har Betina Havmand Demir forladt Socialdemokratiet og er nu løsgænger i byrådet. Liste M (M) har skiftet navn til Ishøj Demokraterne (ID)).

A. Socialdemokratiet (9 pladser)

Civilt erhverv: Uddannet folkeskolelærer og arbejder til dagligt med specialundervisning af børn og unge med ADHD og autisme.

Uddannelse: Folkeskolelærer

Født: 1972

I byrådet siden: 2005

Privat: 

I min fritid slapper jeg af med at strikke, læse bøger – helst krimier – og så går jeg lange ture.

Jeg er 49 år, gift med Martin og mor til tre dejlige unge mennesker, Ida, Jens og Kathrine. Gennem ægteskabet med Martin er jeg blevet beriget med to bonus-børn Freyja og Michael.

Politiske mærkesager

Fælles retning for Ishøj
Jeg ønsker at stå i spidsen for et byråd, der i højere grad samarbejder med borgere, lokalsamfund og på tværs af byrådets partier, for at skabe gode langsigtede løsninger til gavn for Ishøj. Det er afgørende at du som borger har tillid til vores lokale demokrati, og at byrådets politikere har tillid til hinanden – på trods af forskellige politiske ståsteder. Vi ønsker alle at gøre en positiv forskel for Ishøj uanset politisk parti, og det skal vi have respekt for i samarbejdet.
Alle er vigtige i udviklingen af fremtidens Ishøj, derfor bør ingen vigtige beslutninger træffes med snævre flertal i byrådet.
En stemme på Socialdemokratiet er en stemme på samarbejde.

Fællesskabet er vores styrke
Jeg oplever Ishøjs stærke fællesskaber overalt hvor jeg færdes. De mange lokale fællesskaber er vores styrke, og dem skal vi værne om. Alle i Ishøj fortjener at være en del af et fællesskab på deres egne præmisser – uanset alder, køn eller etnicitet De mange måneder med nedlukning på grund af corona, har vist os, hvor vigtige fællesskaber er for at vi trives. Derfor skal vi investere i trivsel.
En forudsætning for at vi trives er, at vi føler os trygge. Jeg ønsker et endnu tættere samarbejde med politiet omkring den tryghedsskabende indsats i Ishøj gennem indsatsen “Ishøj passer på Ishøj”. Socialdemokratiet tager afstand fra asocial og utryghedsskabende adfærd.
I Ishøj passer vi på hinanden.

Stabil økonomi – mere velfærd
Det kan lyde kedeligt, men en stabil økonomi er forudsætningen for udvikling og velfærd. Derfor vil jeg arbejde for at nedbringe ledigheden i Ishøj – gennem styrket uddannelse, opkvalificering af ledige og et attraktivt erhvervsklima, som kan skabe grobund for nye arbejdspladser. Stabil økonomi er også betinget af stabile skatteindtægter. Derfor skal vi tænke i bæredygtige muligheder for fremtidig vækst, så Ishøj fortsat er en attraktiv kommune i udvikling med trygge børnehaver, gode skoler og en ældrepleje i top.

 

 

Civilt erhverv: Gymnasielærer i matematik og fysik

Født: 1980

Bor i Vejleåparken

I byrådet siden: 2014

Politiske mærkesager:

Jeg har siddet i byrådet de sidste to valgperioder, og har i foråret påtaget mig opgaven som gruppeformand i en tid, hvor vi skal samle og revitalisere vores parti. Jeg tror på, at Socialdemokratiet er det bedste parti til at samle mennesker og i fællesskab at udvikle rammen om det gode liv.

Mine mærkesager er fortsat at sikre gode daginstitutioner og skoler til vores børn, samt udviklingen af Ishøj som et godt sted at bo for den mangfoldighed af mennesker, som har deres liv og hverdag i vores by. Herunder at vores almene boligområder bliver trygge og attraktive for alle – ung som gammel, rig som fattig og alle etniciteter.

Vores kommunale skoler fravælges i dag af hver tredje familie. Vi skal sætte alle kræfter ind på, at gøres folkeskolen så god, at den ikke fravælges af frygt for kvalitet og mistrivsel.

Og så skal vi arbejde på, at Ishøj bliver stadigt mere økonomisk uafhængig af tilskud fra staten.

 

 

Civilt erhverv: Økonomisk konsulent i Tårnby Kommune

Født: 1980

I byrådet siden: 2014

Privat: 

Jeg er 40 år, og gift med Hatice. Sammen har vi 3 børn og bor på Ørnekærs Vænge.

Jeg sidder i Byrådet på ottende år, og er medlem af Social- og Sundhedsudvalget samt Klima- og Miljøudvalget, hvor jeg er formand.

Politiske mærkesager

Jeg ønsker et Ishøj med et stærkt fællesskab, solidaritet og sammenhængskraft.

Et Ishøj, hvor der er mere plads til naturen. Her er det vigtigt at vi fastholder fokus, stiller krav til mere biodiversitet samt stiller krav om bæredygtighed i byggeri og infrastruktur. Grønne åndehuller i bybilledet, som understøtter fællesskabet.

Et Ishøj, hvor alle børn og unge har en tryg opvækst, en god skolegang og en aktiv fritid. Vores børn er vores fremtid, de skal have mulighed for at uddanne sig og bidrage til fællesskabet.

Et Ishøj, hvor der bliver taget hånd om hjemløse og psykisk sårbare. Et stigende antal unge har psykiske problemer. Dem skal vi nå, så de bliver ved med at være en del af fællesskabet.

 

 

Civilt erhverv: Handymand hos politiet i Roskilde

Født: 1963

Bor i Vejleåparken og har boet i Ishøj siden 1972.

Politiske mærkesager

Jeg mener at Ishøj er en skøn kommune at bo i, med fantastisk natur og dejlige mennesker. Jeg har i en lang årrække kørt med post og pakker i Ishøj, så jeg kender stort set hver en lille krog af kommunen. Med 24 år i byrådet har jeg fortsat mange ambitioner og jeg stortrives i det politiske arbejde.

Som byrådsmedlem sætter jeg en stor ære i at fremme og udvikle Ishøj, så den bliver den optimale kommune for både erhvervsdrivende og ansatte, men i særdeleshed den dejligste kommune for byens borgere.

Mine mærkesager er:

 • Et mere bæredygtigt Ishøj
 • Det skal være trygt at blive gammel i Ishøj
 • Kulturen skal genoprettes og foreningslivet skal styrkes
 • Der skal være plads til de unge (De unges ambassadør)
 • Vi skal leve sundere i Ishøj

Jeg kan, hvis du vil!

 

 

Civilt erhverv: Jeg arbejder med salg

Født: 1971

Bor i Ishøj Landsby

I byrådet siden: 2010

Politiske mærkesager

Min første mærkesag er arbejdet omkring børn og unges trivsel.
For mig er kommunens børn og unges mentale og fysiske sundhed et stort omdrejningspunkt i mit arbejde i byrådet. Jeg vil endnu engang arbejde for, at særligt de sårbare børn og unge kan få den støtte, som de har brug for, sådan at de kan få en opvækst præget af mental og fysisk sundhed. Dertil vil jeg arbejde videre med muligheden for, at alle kan få den rette uddannelse og beskæftigelse.

Den anden mærkesag, som jeg gerne vil kæmpe for er, at der kommer flere grønne og vilde områder i hele Ishøj, sådan at alle borgere altid har naturen lige ved hånden. I Ishøj har vi allerede meget forskellig natur, hvor man kan få mange naturoplevelser, blandt andet i Landsbyskoven eller i Strandparken, men jeg ønsker, at der skal skabes endnu mere bynær natur i hele kommunen.

 

 

 

 

Civilt erhverv: Arbejder hos Miljøstyrelsen

Uddannelse: Biolog

Født: 1974

Bor i Fasanskellet

Privat: 

Jeg er formand for afdelingsbestyrelsen i Baldershus og har boet i Ishøj siden 2015.

Politiske mærkesager

Mit fokus er på kommunens udvikling og særligt, at vi styrker den grønne profil. Vi skal sikre og styrke de grønne oaser vi har, og der skal stilles flere grønne krav i vores lokalplanlægning. Vi skal udvikle vores unikke stisystem yderligere, så flere tager cyklen, og vi skal sikre der er gode muligheder for miljøvenlig kollektiv transport. Nå ja, og Ishøj har ret til ordentligt internet – derfor skal vi understøtte udrulningen af fibernet i hele kommunen.

Vi skal gøre det endnu bedre i den nære velfærd for de ældre, børnene, og de udsatte.

Vi skal tage afsæt i den enkeltes behov og livssituation. Lad os afbureaukratisere og stole mere på de fagprofessionelle medarbejdere. Og så skal vi satse hårdt på at få ledigheden ned. Det er godt for den enkelte, og flere i arbejde er nøglen til at finansiere velfærd og udvikling.

 

 

Civilt erhverv: Aktuar i Topdanmark

Født: 1993

Bor i Ishøj Centrum

Privat: 

Jeg er 28 år gammel og har hele mit liv boet i Ishøj. Jeg har en kandidatgrad i forsikringsmatematik fra Københavns Universitet og arbejder som aktuar i Topdanmark.

Ud over at gå til sport og musik, sidder jeg stadig aktivt i to ud af de tre foreningsbestyrelser, som jeg har været en del af. 

Politiske mærkesager

Min passion for aktivt at tage ansvar dér, hvor jeg er, er stor. Derfor er det på tide at handle og være med til at udvikle den kommune, jeg bor og trives i.

Vores kommune bliver ofte nævnt, når det gælder de kedelige målinger på landsplan. Det skal vi gøre op med, da Ishøj fortjener bedre omtale. Jeg vil arbejde for ét fælles Ishøj og for

 • At vi giver vores unge de bedste forudsætninger for, at de kommer igennem uddannelsessystemet.
 • At vi binder Ishøj endnu bedre sammen gennem flere sociale og kulturelle aktiviteter.
 • At vi fortsat tilbyder vores ældre forskellige aktiviteter, samt mere trygge rammer.
 • At vi vækster i erhvervslivet, så vi kan tilbyde flere arbejdspladser.

 

 

Civilt erhverv: Pædagog

Født: 1976

Bor i Vejleåparken

Privat: 

Jeg har boet i Ishøj hele mit liv. Jeg har 4 børn og arbejder til dagligt i en ledelses og koordinerende stilling med unge i Ishøj og omkring kriminalitetsforebyggende arbejde.

Politiske mærkesager

Jeg tror på, at alle kan bidrage til fællesskabet. Mine mærkesager er:

Tryghed
Borgerne i Ishøj har brug for at der bliver skabt mere tryghed, at der skabes bedre dialog mellem generationerne i kommunen, så alle bliver en del af et positivt fællesskab.

Børn & unge
Jeg ønsker at gøre en forskel for den enkelte borger, og være med til at sætte en positiv retning for Ishøjs børn og unge.
Børn og unge er grundstenen for vores fremtid, hvilket betyder, at vi skal turde at stille krav til de forældre, der ikke tager ansvar for deres børns færden og opførsel.

Ældre & sårbare
Jeg vil bidrage til, at udvikle Ishøj og kæmpe for, at alle ældre og får et værdigt liv. Vi skal værne om vores sårbare og ældre. De fortjener et liv i med ordnede boligforhold, kompetent pleje, tryghed og stabil omsorg

 

 

Civilt erhverv: Faglig leder i Ishøj Kommune

Født: 1981

Bor i Vildtbaneparken

Politiske mærkesager

Man skal som borger i Ishøj opleve at blive hørt og hjulpet, hvis man oplever udfordringer. Det vil jeg arbejde for, hvis jeg bliver valgt til Ishøj Byråd.

Alle skal opleve at have lige rettigheder og muligheder.

Børn i udsatte familier
Jeg vil fokusere på at sikre lighed og ens rettigheder og muligheder for alle børn og unge i Ishøj. Vi skal lytte og reagere når vores medborgere rækker ud efter støtte.

Børn & uddannelse
Alle børn og unge skal have mulighed for at udleve deres drømme og få de bedste muligheder i livet, uanset baggrund og opvækst. Uddannelse er grundstenen til en god fremtid.

Alle unge skal værre uddannelsesparate når de går ud af folkeskolen.

Sundhed & omsorg
Jeg vil arbejde for mere tid til omsorg og nærvær blandt ældre. Alle ældre har ret til en tryg alderdom i Ishøj. Vi skal have mennesket i centrum i alt hvad vi gør.

En stemme på mig, er en stemme på klare visioner, forbedringer og udvikling i Ishøj kommune.

 

C. Det konservative Folkeparti (1 plads)

Født: 1988

Privat:
Min fritid bruger jeg sammen med min familie og venner. Jeg sætter utrolig stor pris på at have folk omkring mig. Jeg er tidligere elitesvømmer/træner og spejderleder, og har igennem de sidste 27 år været en aktiv del af foreningslivet i Ishøj.

Politiske mærkesager:
 • Flere i beskæftigelse
 • Bedre daginstitutioner
 • Balance i boligsammensætningen
Dit valg
Vores fremtid

 

F. Socialistisk Folkeparti (2 pladser)

Civilt erhverv: Arbejder på Ishøj Apotek

Uddannelse: Farmakonom

Født: 1970

Privat:

Jeg er 50 år, er gift og har 3 børn. Jeg er vokset op i Ishøj og derfor føler jeg mig forpligtet til at tage ansvar for min hjemby Ishøj. Jeg gik i folkeskole på Strandgårdskolen og blev student fra Ishøj Amtsgymnasium. Der lærte jeg, at en god kommunikation skaber et godt fælleskab. Senere blev jeg uddannet farmakonom og arbejder i dag på Ishøj Apotek. Jeg stiller op til byrådet i Ishøj for SF, fordi jeg gerne vil have en indflydelse i den by, jeg bor i.

​Udvalgene jeg for nuværende sidder i er: Kultur- og Fritidsudvalget og Børn- og Undervisningsudvalget.  

Politiske mærkesager:

Børn og unge
Jeg går ind for at alle børn har samme vilkår helt fra starten af, så alle har mulighed for samme færdigheder. Unge skal have mulighed for en videregående uddannelse og skal have mulighed for at prøve forskellige ting af, for at finde hvad der tiltaler dem mest. Jeg går ind for kortere skoledage med en to lærer ordning, så alle børn får den hjælp de har behov og brug for.

​​Kultur og fritidslivet
Jeg vil arbejde for at udvikle vores kultur og idrætsfaciliteter; der skal være tilbud til aktiviteter for alle vores borgere uanset alder. Kulturtilbuddene skal være med til at skabe oplevelser og fælleskaber. Ishøj kommune skal være et attraktivt sted at bo, både for vores borgere og for tilflyttere.​

​​En værdig ældrepleje
Jeg vil arbejde for at vores ældre medborgere i Ishøj får en værdig pleje og service med garanteret en plejehjemsbolig, når de ikke længere kan klare sig selv i egen bolig. Samtidig skal der også etableres sundhedsfremmende aktiviteter, for at styrke trivslen og fællesskabet mellem dem.

Jeg vil arbejde for et fremtidig Ishøj, der skaber lige muligheder og plads til ALLE!

 

 

 

 

 

Civilt erhverv: Faglig sekretær i en fagforening

Uddannelse: Kandidatgrad i samfundsvidenskab fra Roskilde Universitet

Født: 1970

Privat:

Jeg hedder Sami, er 51 år og er gift. Jeg har en kandidatgrad i samfundsvidenskab fra Roskilde Universitet. Til dagligt arbejder jeg som faglig sekretær i en fagforening, hvor jeg arbejder med at skabe et godt arbejdsmiljø for vores medlemmer og hjælper dem med deres erstatningssager, som følge af en arbejdsskade.

Jeg er opvokset i Ishøj og elsker den mangfoldighed og fællesskab, der findes i Ishøj. Jeg vil derfor arbejde for fortsat styrkelse af fællesskaberne og mangfoldigheden i blandt mine medborgere. Jeg har siden 2010 været byrådsmedlem. Jeg vil arbejde for, at Ishøj er en bæredygtig og klimavenlig kommune, et godt sted at vokse op i, både for unge og ældre borgere, styrke beskæftigelsen, så flere bliver selvforsørgende og ikke mindst arbejde for at udvidelsen af byen sker på en bæredygtig måde.

Politiske mærkesager:

Bæredygtig og klimavenlig kommune
Jeg vil kæmpe for at gøre Ishøj til en bæredygtig og klimavenlig kommune, herunder arbejde for at nedsætte CO2- udledningen i kommunen. Jeg vil arbejde for, at vi i Ishøj får skabt mere vild natur, fremmer biodiversitet og planter flere træer. Jeg vil arbejde for mere klimavenlige energikilder til vores kommunale ejendomme, bl.a. solceller og at der indarbejdes klimavenlige og bæredygtige tiltag, når der bygges nye boliger i vores kommune.

En styrket folkeskole
I SF Ishøj ønsker vi en styrket folkeskole. Jeg vil derfor arbejde for at vores lærere i skolerne får ro på, til at give den bedste undervisning til vores børn. I SF Ishøj ønsker vi, at vores børn og unge får højnet deres faglige niveau, så flest muligt gennemfører afgangseksamen og en erhvervsuddannelse. Jeg vil derfor arbejde for at få indført tolærerordningen på skolerne for at sikre at lærerne har tid til den enkelte elev og udvikler elevernes faglighed.

En styrket beskæftigelse
I SF tror vi på investering i det enkelte menneske betaler sig. Vores sagsbehandlere skal styrkes i samarbejdet med erhvervsvirksomhederne. Jeg vil arbejde for at vores sagsbehandlere får de værktøjer og midler, der kræves for at hjælpe borgeren tilbage i job. Konkret vil jeg arbejde for, at den ledige får én koordinerende sagsbehandler, som skal understøtte en håndholdt indsats, og at der aktivt tages hånd om de udfordringer borgeren oplever ved siden af ledighed.

 

L. Ishøjlisten (3 pladser)

Civilt erhverv: Pædagog

Uddannelse: Pædagog/Familieterapeut

Født: 1970

Politiske mærkesager:

Jeg arbejder for et godt og levende kultur- og fritidsliv. Det skaber gode fællesskaber i byen og gør os attraktiv for nytilflyttere og gæster. Mangfoldighed er Ishøjs styrke. Som formand for Medborgerforum vil jeg arbejde for at skabe en kultur i kommunen, hvor der er respekt for forskellighed og plads til alle uanset, køn, alder og etnicitet.

I byrådet siden: 2005

 

Født: 1964

Privat: Fodbold og idræt generelt

Politiske mærkesager: 

Alle mennesker skal have lige rettigheder og muligheder. Vi skal specielt være opmærksom på de svage grupper der ikke magter at råbe højt og har ringe muligheder for at kæmpe for deres rettigheder. Vi skal huske at mennesker kan være forskellige, derfor skal vi, borgere og byråd, sammen skabe et sundt og bæredygtigt lokalsamfund til gavn for alle.

 

Født: 1998

Privat: Gymnastik, fodbold og mit ungerådsarbejde.

Politiske mærkesager:

 • Mere ungeinddragelse i de kommunale beslutninger.
 • Flere bomuligheder for unge og studerende.
 • Styrkelse af den sociale opmærksomhed i vores skoler, så vi hurtigt fanger børn der mistrives.
 • Styrkelse af tryghedsindsatsen i kommunen, for ingen før føle sig utrygge i deres lokalmiljø.

M. Liste M (1 plads)

Civilt erhverv: Selvstændig med egen psykoterapeutisk klinik

Født: 1963

I byrådet siden: 2014

Privat:

Annelise Madsen er allerede et kendt ansigt i Ishøj kommune og i byrådssalen. Hun siddet i byrådet som en del af Socialdemokratiet de sidste 8 år.  Annelise er datter af forhenværende borgmester Per Madsen og Else Madsen, og er født og opvokset i Ishøj, hvor hun har boet hele sit liv.

Hun har fem børn og er medlem af Ishøj erhvervsforenings bestyrelse, medlem af Centerforeningens bestyrelsesmedlem af Teknik- og Bygningsudvalget, medlem af Børn- og unge udvalget samt Udsatterådet. Derudover er hun næstformand i Klima- og Miljøudvalget og sidder i repræsentantskabet hos Movia og Vest Forbrænding

Politiske mærkesager:

Spidskandidat for Liste M til kommunalvalget 2021

”Jeg har mødt mange borgere, der ikke vidste, hvem de skulle stemme på til kommunalvalget i år. De følte sig ikke længere repræsenteret af nogen og savnede eksempelvis fokus på at få genetableret et mere levende bycenter, bedre og mere omsorgsfuld sagsbehandling og pleje af ældre og udsatte borgere samt flere ambitioner på det grønne område. Det er nogle af mine mærkesager og har været det gennem det meste af mit liv. Så det er nogle områder, jeg bestemt ikke er klar til at opgive, blot fordi jeg forlod Socialdemokratiet. Jeg håber på at kunne arbejde bredt sammen med mine gode kolleger i byrådet på den anden side af kommunalvalget og være med til, at få skabt nogle bredt funderede løsninger, hvor vi passer bedst muligt på borgernes penge, så der er råd til den kernevelfærd, som de har fortjent."

 

 

 

 

V. Venstre (2 pladser)

Civilt erhverv: CFO

Uddannelse: Merkonom i revision og regnskab

Født: 1971

Privat:

Jeg er 50 år gammel, gift med Ole og har 3 dejlige voksne børn. 

Familie og politik fylder meget i min hverdag, men skaber også en værdi, som jeg nødigt ville være foruden.

Politiske mærkesager:

Jeg vil arbejde for, at der gennem et bredt samarbejde i byrådet skabes de bedste forudsætninger for en bæredygtig kommune, hvor gode resultater og sund økonomi går hånd-i-hånd.

En sund økonomi er grundlaget for at skabe de bedste løsninger for Ishøjs borgere, og derfor skal der være fokus på at pengene bruges optimalt. Hver krone som bruges uhensigtsmæssigt kunne være brugt til bedre velfærd. 

Der skal være fokus på vores store velfærdsområder og sikres, at der på ansvarlig vis bliver ført en politik som skaber balance mellem behov og serviceniveau. Vi må ikke lade nogle borgere i stikken, og derfor skal vi sikre, at alle borgergrupper bliver tilgodeset bedst muligt ..... uanset alder og etnicitet.

Vi skal ligeledes sikre, at den enkelte borger har både retten til og muligheden for at kunne træffe egne valg og tage ansvar for eget liv.

Vi skal sikre en plads i fællesskabet for alle, men vi skal også turde stille krav til hinanden som medborgere og medmennesker, så vi kan sikre et godt fællesskab.

Respekt og ansvarlighed
To ord som ikke blot beskriver mig som person, men som jeg også kan love vil præge alle mine beslutninger i arbejdet for at sætte borgernes interesser i fokus.

 

 

Civilt erhverv: Selvstændig konsulent

Født: 1950

I byrådet siden: 1994

Privat:

Kommandør (r) i Søværnet. For tiden selvstændig konsulent. Er gift og har 3 børn.

Jeg holder af at gå ture med min hustru og nyde Ishøjs skønne natur, og gerne sammen med vores to hunde.

Politiske mærkesager:

Jeg vil arbejde for bedre kernevelfærd. Men velfærd koster penge. Derfor skal flere i beskæftigelse, færre på offentlig forsørgelse og antallet af personer på kontanthjælp skal nedbringes. 

Kommunen skal have et højt serviceniveau, med mere frit valg, fremme forebyggelse og sundhed, sikre et trygt og værdigt liv for ældre, forbedre infrastrukturen, skabe gode klimatilpasningsprojekter, øget vedligeholdelse af de grønne områder, et bæredygtigt miljø, samt sikre en folkeskole i top.

 

 

Ø. Enhedslisten (1 plads)

Civilt erhverv: FGU-vejleder

Uddannelse: Cand. Phil.

Født: 1956

I byrådet siden: 2014

Privat: Bøger, spadsereture og rejser.

Politiske mærkesager:

Borgervelfærd, boliger, klima og miljø, skoler, daginstitutioner, ældreomsorg og trafikforhold.