Revalidering

Hvis du har nedsat arbejdsevne på grund af fysiske, psykiske eller sociale årsager, kan du måske få bevilget revalidering

Revalidering er til for at finde den kortest mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet for dig, som ikke længere kan varetage dit job af fysiske, psykiske eller sociale årsager.

Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at mennesker med nedsat arbejdsevne, kan komme ind på arbejdsmarkedet.

For at få revalidering er der en række betingelser, du skal opfylde:

  • Du skal have begrænsninger i arbejdsevnen
  • Der skal være en realistisk mulighed for, at revalidering kan føre til hel eller delvis selvforsørgelse
  • Der må ikke være andre tilbud, fx efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats (som fx et tilbud om ordinær uddannelse, virksomhedspraktik eller job med løntilskud), der kan hjælpe dig med at få en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kommunen træffer afgørelse om revalidering efter en konkret vurdering.

Det er kommunen, der skal tage stilling til, om revalidering er en mulighed for dig.

For at kommunen kan vurdere dette, skal du sammen med en sagsbehandler fra kommunen udarbejde en jobplan, der beskriver, hvilken type arbejde du ønsker, hvilke tiltag der kan føre dig dertil samt en tidsplan over forløbet. Typisk kræver det en såkaldt forrevalidering at få afklaret, hvad du skal sigte mod.

For at kommunen kan vurdere dette, skal du sammen med en sagsbehandler fra kommunen udarbejde en jobplan, der beskriver, hvilken type arbejde du ønsker, hvilke tiltag der kan føre dig dertil samt en tidsplan over forløbet. Typisk kræver det en såkaldt forrevalidering at få afklaret, hvad du skal sigte mod.

En revalideringsydelse svarer til det højeste dagpengebeløb, du kan få som ledig. Det vil sige 19.334 kr. (2021) pr. måned. Hvis du er under 25 år, får du dog normalt kun den halve revalideringsydelse.

 

Du er: Revalideringsydelse 2021
30 år 19.334 kr. pr. måned
under 30 år og forsørger eget barn i dit hjem 19.334 kr. pr. måned
er fyldt 25 år og har forsørgelsespligt over ikke hjemmeboende børn 15.547 kr. pr. måned
er fyldt 25 år og har ikke forsørgelsespligt over for børn 11.698 kr. pr. måned
er under 25 år, gravid og er mere end 12 uger henne 11.698 kr. pr. måned
er under 25 år og udeboende 7.541 kr. pr. måned
er under 25 år og er hjemmeboende 3.639 kr. pr. måned
er under 25 år og er psykisk syg med forsørgelsespligt over ikke hjemmeboende børn 15.547 kr. pr. måned
er under 25 år og er psykisk syg og udeboende 11.698 kr. pr. måned

Bemærk, revalideringsydelsen er skattepligtig og uafhængig af en eventuel ægtefælles indkomst og formue.

Planen med revalideringen er, at du gennemfører den på så kort tid som muligt.

Du kan dog højst få revalideringsydelse i op til 5 år.

Perioden med forrevalidering tæller ikke med, her vil du modtage den ydelse, du hidtil har modtaget som eksempelvis dagpenge eller kontanthjælp.

Hvis du ikke er kommet i arbejde og kan forsørge dig selv efter fem år på revalidering, kan du undersøge, om du kan komme på dagpenge, kontanthjælp eller få et fleksjob.