Seniorrådet

Alle borgere over 60 år i Ishøj Kommune samt deres pårørende kan henvende sig til Seniorrådet med spørgsmål og forslag, der har betydning for denne aldersgruppe

Seniorrådet behandler henvendelser fra borgere og tager også selv sager op til behandling og forelæggelse for Ishøj Byråd.

Vi behandler for eksempel sager om hjemmehjælp, omsorgsarbejde, madservice, boligforhold, plejehjem, dagcenter, døgnpleje, lokale trafikforhold og aktiviteter for ældre.

Seniorrådet tager sig ikke af enkeltsager, men en enkeltsag kan godt være starten på en principel sag.

Du er altid velkommen til at henvende dig til Seniorrådet, hvis du er i tvivl om noget.

Seniorrådet har tavshedspligt.

Du kan se mere på Seniorrådets hjemmeside her

Læs referater fra rådets møder her

Seniorrådet består af syv medlemmer, medlemmerne er valgt for en fireårig periode og der afholdes valg til rådet i kommunale valgår. For at sidde i Seniorrådet skal du være over 60 år og bo i Ishøj Kommune.

Kommunen stiller hjælp til rådighed i form af en sekretær.

Seniorrådet består af følgende medlemmer:

Birgit Nielsen (Formand)

Bjarne Gosvig (Næstformand)

Per Nørskov

Ellis Andersen

Bjarne Ove Boje

Jan Diemer

Leif Christoffersen

 

Seniorlokalerne er Ishøj Kommunes tilbud om lokaleudlån til foreninger m.fl., der har en stor gruppe ældre medlemmer. Lokalerne administreres af Seniorrådet i Ishøj Kommune. Seniorlokalerne ligger på Vejlebrovej 105 i Ishøj.

På Seniorlokalernes egen hjemmeside - seniorlokalerne.dk - kan du læse mere om faciliteterne samt booke et lokale online.

Booking af lokaler kan fortages via e-mail: leifch46@gmail.com.

Henvendelser stiles til:

Seniorrådets formand
Ishøj Kommune
Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishoj.seniorraad@gmail.com