DK2020: Ishøjs klimaplan er blevet godkendt

I juni 2023 fik Ishøj grønt lys til at blive medlem af klimakommune-netværket ”DK2020”. Adgangsbilletten er en ambitiøs klimaplan, der nu er blevet godkendt

Se Ishøj Kommunes DK2020 klimaplan her 

Med klimaplanen har Ishøj Kommune fået en ambitiøs plan med konkrete målsætninger om at blive klimatilpasset og -robust, og reducere CO2-emissioner med 66% inden udgangen af 2030 – og nå nettonul emissioner i 2050.

Den grønne tænketank Concito, som står for at godkende DK2020-medlemmer, påpeger i bedømmelsen af Ishøj klimaplan, at Ishøj er kommet rigtigt langt med klimaarbejdet. Bl.a. er det lykkes at koble klimaarbejdet sammen med de seks hovedpolitikker og samtidigt skabe væsentlige merværdier.

Ishøj får ros for klimaindsats

Derudover giver Concito Ishøj Kommune ros for, at kommunen på en række områder går længere end de grundlæggende krav for at blive medlem af DK2020:

  • Ishøj har sat flotte sektor- og tiltagsmål inden for de områder, som de har vurderet relevante i deres analyser fx indenfor transport og energi.
  • Ishøj Kommune arbejder med tiltag inden for forbrug og adfærd blandt borgere, virksomheder og internt i kommunen.
  • Ishøj Kommune arbejder med klimatilpasning i relation til naturværdier og rekreative formål i kommunen gennem mål og tiltag, der lægger vægt på naturbaserede løsninger.

 

DK2020 giver danske kommuner mulighed for at hente rådgivning og sparring til at udvikle lokale klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger.

Parisaftalen er en international aftale, som blev indgået i 2015 mellem 171 lande og forpligter landene til at modvirke den globale opvarmning.

I alt 95 danske kommuner er en del af DK2020-projektet, hvor de følger i fodsporene på de mest klimaambitiøse byer i verden.

Realdania, Kommunernes Landsforening, regionerne, den grønne tænketank CONCITO og bynetværket C40 står bag DK2020.

Deltagerkommunerne får teknisk hjælp og sparring fra C40 og CONCITO til at udvikle, opdatere og tilpasse klimaarbejdet, så det lever op til C40s standard for klimaplanlægning.

I projektet skal kommunerne udarbejde klimaplaner, der viser vejen til nul udledning af drivhusgasser senest i 2050. Herudover skal kommunerne også have klare planer for klimatilpasning.