Hjerte-kar-sygdom

Hjertesygdomme kan skyldes arv, alder eller levevis. Ofte er det dog en blanding af mange årsager, der fører til sygdommen

Det er meget forskelligt, hvor meget sygdommen fylder i hverdagen – nogle har mange daglige symptomer, og andre har kun enkelte anfald, hvor de mærker noget til sygdommen.

Har du en hjertesygdom, kan du have glæde af at deltage i de forløb, der knytter sig til sygdommen. Nedenfor kan du læse mere om forløbene, og om hvordan du tilmelder dig.

Lider du af iskæmisk hjertesygdom, hjertesvigt, atrieflimmer eller hjerteklapsygdom?

Så har du mulighed for at komme på hjerteskolen.

Hjerteskolen indeholder både træning og sygdomsspecifik undervisning.

Formålet er at give dig nogle gode råd og redskaber, så du bedre kan takle dagligdagens udfordringer og lære at leve med din hjertesygdom – og derigennem øge din livskvalitet.

Hjerteskolen er for dig, som gerne vil:

  • Vide mere om det at leve med en hjertesygdom
  • Møde og udveksle erfaringer med andre med hjertesygdomme
  • Forbedre din fysiske formåen og udholdenhed
  • Vide mere om medicin, kost, motion og rygning i forhold til det at have en hjertesygdom
  • Gøre en aktiv indsats for din sundhed

Forløbet strækker sig over 12 uger, hvor du vil modtage undervisning sideløbende med træning. Der er træning to gange om ugen i de 12 uger og derudover undervisning 4 eftermiddage af 2 timers varighed.

For at deltage på hjerteskolen skal du henvises fra hospitalet eller praktiserende læge. Det er gratis at deltage.

Tilbuddet omfatter tolkebistand. 

Hjerteskolen foregår i:

Sundhedshuset Albertslund
Skolegangen 1
2620 Albertslund
Telefon 43 68 77 85

Du er velkommen til at kontakte sundhedskonsulenterne på telefon 23 71 73 81 eller 24 23 16 47.

Mad og bevægelse er et vigtigt led i behandlingen af hjertesygdom uanset, hvilken anden behandling du modtager.

Kombinationen af mad og bevægelse kan være med til at forebygge forhøjet kolesterol, for højt blodtryk, overvægt, undervægt og komplikationer til sygdommen. 

I forbindelse med deltagelse på hjerteforløbet modtager du også vejledning af en fysioterapeut og en diætist/ernæringsvejleder

Kontakt gerne sundhedskonsulenterne på tlf. 2371 7381 eller 2423 1647, hvis du vil vide mere om hjertesygdomme.

Du kan også læse mere hos Hjerteforeningen.