Ishøjs folkeskoler er dygtige til at løfte elever

24. januar 2022

Ishøjs folkeskoler klarer sig rigtig godt, når det kommer til at sikre eleverne karakterer til at komme ind på en erhvervsskole. Det viser en ny benchmark analyse

I Ishøj er folkeskolerne lykkedes med at løfte det faglige niveau blandt elever, som har det svært i skolen. Otte procent flere elever end forventet ud fra deres sociale baggrund opfyldte nemlig karakterkravet til en erhvervsskole. Det svarer til hver tredje. Egentlig var forventningen kun, at 75 procent af eleverne ville opfylde karakterkravet. Det faktiske tal er 83 procent.

Det viser en benchmark analyse som den uafhængige Benchmarkenhed under Indenrigs- og Boligministeriet har lavet. Tallene er fra afgangsprøverne i skoleåret 2018-19, da 2019-2020 var et særligt år som følge af corona. Her fik eleverne overført årskarakterer.

Resultatet får stor ros fra formanden for børne-og undervisningsudvalget i Ishøj Kommune, Kasper Bjering Søby Jensen.

Kæmpe skulderklap til lærere og pædagoger

”Det er en succes og et kæmpe skulderklap til vores lærere og pædagoger på skolerne, at så mange flere klarer skolen, end sagkundskaben forventer. Det viser, at vi er på rette vej, og at lærerne og pædagogerne har gang i det rigtige i forhold til at rykke elever, som har svært ved skolen,” lyder det begejstret fra Kasper Bjering Søby Jensen.

Uddannelse giver et bedre liv for Ishøjs unge, og derfor vil der ifølge formanden fortsat være politisk fokus på at løfte elevernes faglige niveau, så de 17 procent, som ikke klarer skolen, også kommer igennem.

”Vi skal sikre, at alle Ishøjs børn og unge får en fair chance i livet. Derfor bygger vi videre på de gode resultater. Det er en bunden politisk opgave at finde en god vej, de kan følge videre i livet, samt vedvarende at udvikle vores skoler, så endnu flere børn og unge kommer ud med et resultat, der kvalificerer til videre uddannelse,” siger Kasper Bjering Søby Jensen.

Stolt af eleverne

Mette Aaskilde er læsevejleder og har været ansat på Strandgårdskolen i 27 år. Sammen med lærere og pædagoger har hun været med til at drive udviklende tiltag i klasserne, der er sat i værk for at løfte elevernes læse- og skrivefærdigheder.

“Jeg er først og fremmest stolt af eleverne, og det, som de udretter hver dag. I anden række kommer vi, som er med til at løfte og få dem derhen. I Ishøj er lærere og pædagoger på hårdt arbejde hver dag for at få det til at lykkedes inden for alle fag. Derfor er det dejligt, at Ishøjs skoler bliver fremhævet positivt, og det bliver tydeligt, at eleverne har nogle dygtige voksne omkring sig,” siger Mette Aaskilde.

Ishøj Kommune vil sit skolevæsen

At det lykkedes at løfte eleverne, er en kombination af flere ting, forklarer Mette Aaskilde.

“Faglighed og trivsel går hånd i hånd, og som lærer i Ishøj skal du have mange strenge at spille på for at kunne hjælpe eleverne. Det kræver, at du har forskellige redskaber i værktøjskassen, fordi det er individuelt, hvad eleverne har brug for. Her er Ishøj Kommune gode til at kompetenceudvikle alle personaler, så vi både styrker vores faglige og relationelle evner og er up to date med ny viden inden for vores felt. Det er tydeligt, at man vil sit skolevæsen.”

Den prioritering håber Mette Aaskilde fortsætter, så skolerne i Ishøj kan bygge videre på succesen og få de sidste elever med.

“Jeg er ikke blåøjet og godt klar over, at det bliver svært at få de sidste med. Vi skal blive ved med at være nysgerrige på, hvad vi kan gøre og blive dygtigere til, fordi det er i alles interesse, at vi får alle elever med. Derfor har vi fortsat brug for, at politikerne prioriterer skolevæsenet og er i dialog med os på skolerne,” siger Mette Aaskilde.