Modernisering af Køge Bugt Strandpark

Fremtidig udvikling og anlægslov

Sammen med regeringen og de fire andre kommuner i Køge Bugt Strandpark har Ishøj Kommune indgået en principaftale, der skal resultere i en anlægslov og bane vejen for en modernisering af Køge Bugt Strandpark.

Med aftalen sættes de nødvendige rammer for at kunne modernisere faciliteterne inden for særligt udvalgte arealer, samtidig med at der i resten af den store strandpark bliver sat fokus på at løfte og sikre natur- og landskabsværdierne.

Moderniseringen skal bidrage til, at der bliver flere attraktive tilbud til de mange mennesker, der bruger strandparken året rundt til blandt andet gå- og cykelture, aktiviteter på havet og vinterbadning.

Det har resulteret i en samlet plan for input til anlægsloven hele Strandparken, som er godkendt af kommunalbestyrelser og byråd i september/ oktober 2023.

 

Se de samlede input her

 

Input og idéer fra borgerne

I 2022 blev der afholdt flere arrangementer i de fem strandparkskommuner, for at inddrage borgere, foreningsliv og andre aktører og brugere af strandparken. 

I Ishøj Kommune blev der afholdt to arrangementer - en gåtur og en workshop, hvor man kunne komme med input til, hvilke nye faciliteter der er behov for, i den del af strandparken, der ligger i Ishøj, og hvor faciliteterne kan placeres. Der blev blandt andet også drøftet balancen mellem ro og aktiviteter, tilgængelighed og ønsker til nye faciliteter. 

Der blev derudover også afholdt et fælles informationsmøde, hvor kommunerne præsenterede de samlede input og ideer til at placere nye faciliteter og aktiviteter i hele strandparken.  

Den videre proces

Planen med input til anlægsloven er overdraget til det ansvarlige ministerium og anlægsloven forventes behandlet i Folketinget i løbet i efteråret 2024. Først når anlægsloven er vedtaget og der udarbejdet det nødvendige plangrundlag kan det egentlige anlægsarbejde igangsættes.