En dag i skraldets tegn

19. marts 2024

Når de unge selv bestemmer, kommer klimaet først, og det bliver til glæde for hele byens fremtid

Der var fuld fart på et stjerneløb om affaldssortering og mindre madspild på Idrætscenteret og ved Ungdomsskolen for 6. og 7. årgang på Vibeholmskolen i Ishøj. Her blev de unge mennesker kloge på, hvordan de selv kan gøre en forskel i hverdagen og kan være med til at ændre borgernes og deres forældres holdning til affaldssortering.

Fra ord til handling

I forbindelse med Ishøj kommunes seneste Ungebyrådsmøde, tilbage i april sidste år, besluttede eleverne sammen med borgmester Merete Amdisen, at der skulle afholdes en fælles dag, hvor der arbejdes med affaldssortering, genbrug og mindre madspild.

De unge fra byrådsmødet fik, sammen med fælleselevrådet og klimaambassadørerne, arbejdet sig frem til en dag, hvor der var fokus på forskellige affaldsfraktioner, genbrugstøj, grøn bæredygtig mad og generel større klimabevidsthed. Vibeholmskolen indvilligede i at være pilotskole og ambitionen er, at de positive erfaringer fra dagen, kan danne grundlag for et samarbejde med Vestforbrænding om fælles affaldssorteringsdage for resten af skolerne i Ishøj.

”Det er en kæmpe fornøjelse at se, hvordan de unge mennesker går til opgaven, men også, hvordan de oplever, at beslutninger i et ungebyråd bliver til handling og udvikler sig til noget konkret og brugbart, der giver eleverne medborgerskab i alle dele af dette projekt,” siger Maja la Cour Brandt, som er Souschef på Ishøj Ungdomsskole.

Med Klimaambassadør på arbejde

Kiera Roos Nielsen, som er en af de unge klimaambassadører, var godt tilfreds med, hvordan stjerneløbet gik.

”Det var ikke alle ideer der gik igennem og blev besluttet på ungebyrådsmødet, men dem der gjorde, har vi samlet her som poster, og så går vi rundt med klasserne og sørger for, at alle poster bliver gennemført,” fortæller Kiera og fortsætter.

”Jeg håber, at deltagerne her, når de er færdige med posterne, er blevet klar over, hvor meget skrald Ishøj egentligt smider ud. Vi er helt nede i bunden af kommuner, når det kommer til at sortere skrald. Det er vi ikke gode til. Så i dag håber vi, at en ny generation vil tage det de har lært her til sig, så vi kan ændre os,” slutter Kiera Roos Nielsen, der måtte skynde sig videre til næste post sammen med sit hold.   

Fremover skal affaldssortering i Ishøj ske i 10 fraktioner. Det ved de unge mennesker nu alt om, så de kan hjælpe derhjemme. Forhåbentligt bliver stjerneløbet også en tilbagevendende begivenhed for alle skolernes 6. årgang, så Ishøj kan blive ved med at være på forkant med affaldssorteringen.