Strategier på voksenområdet

Ishøj Kommune har en sundhedsstrategi, en socialstrategi og en ældrestrategi, som alle er målrettet voksne borgere i kommunen

De tre strategier skal understøtte en konkretisering af velfærdspolitikken, så der sættes en tydelig retning og nogle meningsfulde målsætninger for udviklingen af sundheds-, social- og ældreområderne til gavn for borgerne i Ishøj Kommune.

Strategierne er ligeledes en del af arbejdet med at udmønte byrådets vision ”Fælles om mulighedernes Ishøj”.

Du finder de tre strategier nedenfor: