Ishøj og Albertslund i parløb om nyt økonomisystem

04. maj 2023

Ishøj og Albertslund stod begge over for at skulle have nyt økonomisystem i 2023. Derfor er de to kommuner gået sammen i et parløb om udbud og har nu indgået aftaler med KMD. Aftalerne gælder som mindst til 2032 og skal sikre et sikkert grundlag for økonomistyringen i de to kommuner i de næste mange år

Da både Albertslund og Ishøj Kommunes kontrakter for økonomisystem stod til at udløbe i 2023, gik de to mindre kommuner sammen om udbudsprocessen. Der har gennem processen således været et parallelt forløb mellem de to kommuner, hvor der har været nedsat parallelle arbejdsgrupper, projektgrupper og styregrupper mhp. udfærdigelse af et omfattende udbudsmateriale og deltagelse i forhandlinger, demonstrationer af løsninger samt endelig vurdering af de indkomne tilbud.

Det har nu ført til, at begge kommuner på baggrund af et veloverstået EU-udbud indgår ERP-kontrakter med KMD om et nyt økonomi- og lønsystem til en kontraktsum for samlet over 65 mio. kr.

Det sparer både kommunerne penge og giver et effektivt og sikkert grundlag for økonomistyringen frem til 2032 med optioner om forlængelse til 2036.

Et stærkt system til en fornuftig pris

”Udbudsopgaven af kommunens største styringssystemer er en rigtig stor mundfuld at gennemføre. Faktisk lige så stor for Ishøj eller Albertslund Kommune, som den vil være for en stor kommune. Derfor er samarbejdet med andre kommuner vejen frem i blandt andet store EU-udbud som dette.

Vi har haft stor glæde af den rejse, som kommunens centrale og decentrale medarbejdere har kunnet gøre sammen med Albertslund Kommune i en fælles bestræbelse på at få et stærkt system til en fornuftig pris.

Indsatsen fra en god udbudsproces kommer os samtidig til gode, når vi skal igangsætte arbejdet med en mere effektiv udgave af vores systemer sammen med systemleverandøren, KMD,” Henrik Malmqvist, projektleder fra Ishøj Kommune.

”Vi har haft et rigtig godt samarbejde"

Han bliver bakket op af Finn Dybro Andersen, der er leder af økonomifunktionen i Albertslund Kommune:

”Vi har haft et rigtig godt samarbejde med Ishøj Kommune om at finde frem til et nyt økonomi- og lønsystem. Vi ser nu frem til samarbejdet med KMD om systemet, som over 400 medarbejdere i Albertslund Kommune kommer til at bruge til økonomi, løn og vagtplaner i for eksempel hjemmeplejen. Det skal blandt andet med nye funktioner give os et sikkert grundlag for vores økonomistyring og -drift de næste mange år.”

Implementeringen af systemerne vil ske i løbet af efteråret 2023, så de senest er i drift ud fra de nye kontrakter fra den 1. januar 2024.