Skolefritidsordning (SFO)

Læs om priser for SFO, ind- og udmeldelse, vores tilbud om morgen åbent for 4. klasseelever mv.

Du kan skrive dit barn op til en plads i SFO i forbindelse med den digitale indskrivning til børnehaveklasse.

I andre situationer - fx ved skoleskift - skal indskrivningen ske via den digitale pladsanvisning.

Dit barn bliver automatisk flyttet fra SFO1 til SFO2.

Ligeledes bliver dit barn automatisk meldt ud, når det starter i 7. klasse.

I andre situationer skal du melde dit barn ud via den digitale pladsanvisning.

Ishøj Kommune har modtaget henvendelser fra forældre til elever i 4. klasse, som ønsker, at deres børn får mulighed for fortsat at benytte SFO'ens morgenåbning på skoledage.

Ishøj Byråd har derfor besluttet at give mulighed for, at forældre til børn i 4. klasse, der er medlem af en SFO2 i kommunen, kan tilkøbe morgenåbning i deres SFO.

Du kan se prisen for morgenåbningen på denne side.

Morgenåbningen er fra kl. 6.30 til kl. 8.

Man kan tilkøbe morgenåbning ved at skrive til Pladsanvisningen.

Når du skriver til os skal du skrive hvilken skole dit barnet går på samt navn og cpr. nr. på barnet.

Ordningen kan tilmeldes pr. den 1. eller 15. i en måned eller skoleårets 1. skoledag.

Udmeldelse skal ske med en måneds varsel.

Nej, SFO'en følger skolen.

Det betyder, at du kun kan få dit barn i SFO på den skole, hvor dit barn er indskrevet.

Udmeldelse af SFO skal ske digitalt med mindst 1 måneds varsel, til den 1. eller 15. i en måned.

Ved skoleskift til en anden folkeskole i Ishøj Kommune ses der bort for udmeldelsesvarslet.

Barnet skal dog tilmeldes den nye skoles SFO digitalt

Ved skoleskift til en anden folkeskole i Ishøj Kommune  skal du tilmelde dit barn til den nye skoles sfo via den digitale pladsanvisning.

Indmeldelsen i den nye SFO sker ikke automatisk.

Center for Dagtilbud og Uddannelse

Ishøj Store Torv 20, 5. sal, 2635 Ishøj

4357 7575

cdu@ishoj.dk