Ønske om ændringer i Fingerplan

18. april 2024

Der var håb om lempelser af Fingerplanen i luften, da borgmester Merete Amdisen mødtes med Minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin

”Vi har inviteret ministeren, så han med selvsyn kan se, nogle af de udfordringer som fingerplanen helt konkret giver ude i en kommune som Ishøj,” fortæller borgmester Merete Amdisen.

Ishøj Kommune er en grøn kommune omgivet af ådale og kyst – men også med meget begrænsede udviklingsmuligheder pga. statslige restriktioner.

I dag er ca. 72 procent af Ishøj Kommunes arealer beliggende enten som en del af transportkorridoren eller Fingerplanens grønne kiler. Det giver store udfordringer og hæmmer ofte mulighederne for at udvikle kommunen i den retning, byrådet ønsker, men giver også udfordringer for de borgere, der er omfattet af restriktionerne.

Et godt eksempel på en af de mange udfordringer, er ønsket om at styrke de aktive fællesskaber i idræts- og fritidslivet.
Ishøj Kommune har tidligere fået afslag på at placere mindre faciliteter på kun omkring 200 m2 i tilknytning til det eksisterende stadion – fordi det ligger indenfor den grønne kile.
Ishøj Kommune har også fået afslag på et forslag om en mindre justering af afgrænsningen af den grønne kile på blot 30 meter. I stedet er Ishøj Kommune nu ude i et større puslespil med at se på mulighederne for at flytte både stadion, fodboldbaner og andre idrætsgrene indenfor det pågældende område. Det indebærer unødigt store omkostninger for kommunen, ligesom det får indvirkning på et af de eneste arealer, hvor vi kan byudvikle i Ishøj By.

”Dette er bare et af de mange eksempler på de udfordringer, vi som kommune står med, og jeg håber på, at det vil lykkes at finde en god og holdbar løsning, som er til gavn for alle,” siger borgmester Merete Amdisen.

Ministeren lyttede til ønskerne om ændringer

Morten Dahlin overtog posten som Minister for byer og land distrikter, kirkeminister og minister for nordisk samarbejde den 23. november sidste år. I den forbindelse, og i senere udtalelser fra ministeren, lyder det til, at der nu er åbnet for en dialog om mulighed for tilpasninger i Fingerplanen. En plan, der på nuværende tidspunkt skaber mange begrænsninger for Ishøj Kommune.

”Vi er i ministeriet i gang med en proces, hvor vi er i dialog med kommuner, virksomheder og borgere, som oplever problemer med nogle af de meget strikse regler, der er i forhold til Fingerplanen. De input vi får under et besøg som dette skal jo gerne munde ud i, hvordan vi håndterer nogle af de problemer. Det er en længere proces, men nu er vi i gang,” udtaler minister Morten Dahlin.

Siden 1947 har Fingerplanen dannet den overordnede ramme for fysisk planlægning i hovedstadsområdet. De 34 hovedstadskommuner skal i deres kommune- og lokalplanlægning følge Fingerplanens bestemmelser, principper og arealudpegninger.