Kunststien ARKENWALK skal binde Ishøj sammen

En ny kunstnerisk sti skal føre borgere og museumsgæster fra Ishøj Station til kunstmuseet ARKEN. Ishøj Kommune, Realdania og ARKEN står bag det ambitiøse projekt

I 2021 får Ishøj en ny attraktion: En 2,2 km lang, helt unik kunststi.

Kunststien ARKENWALK er udviklet af Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, kunstner Jeppe Hein og kunst- og kulturbureauet Creator Projects.

Deres projekt vandt i 2018 en stor projektkonkurrence afholdt af Ishøj Kommune, Realdania og ARKEN.

For at vinde konkurrencen måtte teamet - i skarp konkurrence med tre andre teams af arkitekter og kunstnere - udvikle en idé til en kunstnerisk sti og præsentere et projekt, som hænger sammen både kunstnerisk, arkitektonisk og økonomisk.

”Det bliver et yderst spændende projekt – jeg glæder mig meget,” lyder de begejstrede ord fra Ishøjs borgmester, Ole Bjørstorp.

”Vi har undervejs modtaget mange kreative og nyskabende projekter, og jeg er overbevist om, at vi har fundet den helt rette vinder. Der er tale om et nyskabende projekt af meget høj kvalitet, som vil bruge kunst og arkitektur til at skabe rammerne for et bedre udeliv for vores borgere her i Ishøj. Jeg glæder mig meget til, at vores kunststi snart står klar.”

Stien skal binde Ishøj sammen

ARKENWALK er et samarbejde mellem Ishøj Kommune, Realdania og kunstmuseet ARKEN.

Formålet med den nye 2,2 km lange sti er at binde Ishøj bedre sammen som natur- og kunstby og samtidig gøre det lettere for ARKENs over 300.000 årlige gæster at finde fra Ishøj Station til kunstmuseet.

Stien vil begynde ved Ishøj Station og slange sig igennem både en tæt trafikeret stationsforplads, et livligt beboelsesområde, en mørk tunnel, et stille villakvarter og en naturskøn strandpark med eng og søer.

Ambitionen er, at ARKENWALK skal etablere et sammenhængende byrum med en stærk grøn og kunstnerisk karakter. En udendørs, inddragende og kropslig kunstoplevelse, hvor de forskellige områder af byen både skal sættes i scene og supplere hinanden, mens borgerne bevæger fra Ishøj Station til ARKEN.

”ARKENWALK er et rigtig godt eksempel på landsskabsarkitektur og kunst, der finder sammen og skaber et samlet velfungerende hele. De sjove lygter er med til at skabe forundring og oplevelser, og samtidig sætter projektet på en fin måde fokus på klimadagsordenen,” siger programchef Astrid Bruus Thomsen fra Realdania.

”Jeg håber, at byens borgere og gæsterne på vej til kunstmuseet vil tage ARKENWALK til sig. Jeg håber, området bliver en naturlig del af livet i byen, samtidig med at det kan være med til at styrke nysgerrigheden på kunst og kunstoplevelser.”

En kunstoplevelse ud over det sædvanlige

De forskellige områder af Ishøj, som ARKENWALK skal gå igennem, vil fremstå som en kunstpark. De vil få forskellige typer beplantning, som fremhæver områdernes karakteristik, mens en række lysskulpturer – i form af knaldrøde, bøjede gadelamper – skal stå som finurlige vejvisere langs hele ruten.

Målet er at give Ishøjs borgere og ARKENs gæster en inddragende og sanselig kunstoplevelse ud over det sædvanlige.

”Ideen med ARKENWALK er at give beboerne på ruten imellem Ishøj Station og ARKEN et kunstnerisk udformet miljø, som er brugerinddragende, sansestimulerende og oplevelsesrigt. Jeppe Hein, som er internationalt anerkendt for blandt andet sine spektakulære udendørs installationer, har skabt et unikt identitetsskabende lokalmiljø, der sprudler af leg og fællesskab,” siger museumsdirektør Christian Gether fra ARKEN.

”ARKENs besøgende vil allerede, når de træder ud af Ishøj Station og hele vejen til museet, få en kunstnerisk og humoristisk oplevelse, der giver stof til eftertanke.”

ARKENWALK forventes at blive betrådt af de første gæster i 2021.

Den overordnede vision er at skabe en oplevelsesfuld kunststi fra Ishøj Station til ARKEN ved at lade kunst, arkitektur og natur smelte sammen.

Idéen er at forene landskab og kunst - og variere ruten med landskabsarkitektoniske greb, som vil supplere og iscenesætte de forskellige byrum i Ishøj.

Kunstlamper

Langs hele ruten vil knaldrøde lamper bøje sig for træerne, støtte sig op ad husmure og krølle i vinden.

Lamperne vil fungere som synlige fikspunkter på ruten og lede fodgængere og cyklister mod ARKEN.

De markante røde kunstlamper har et stærkt visuelt udtryk og vækker undren, fordi de både er et velkendt inventar i bybilledet og samtidig har en uventet form og farve, som tilfører ruten et lag af fantasi og uvirkelighed, der pirrer nysgerrigheden.

Stationsforpladsen

I bymidten vil en samling kunstlamper markere starten af ARKENWALK og lede borgere og besøgende i retning af Strandparken.

Ishøj Centrum

Beboelsesområdet Ishøj Centrum skal forvandles til et park-rum med en variation af træer.
Beplantningen skal etableres på et grønt areal med græs og stauder, som skal erstatte nogle af de eksisterende SF-sten.
Arbejdet i området vil være centreret omkring åbenhed, tryghed og et godt lysfald ind i lejlighederne.

Tunnelen

Omkring tunnellen skal dannes et frodigt dalstrøg med skrænter beplantet med naturgræsser og urter.

To kunstlamper vil signalere, at fodgængerne er ”på rette vej”.
Målet vil være at gøre tunnellen lys og tryg.

Solvej

Projektet indebærer et forslag om at ændre Solvej til et såkaldt ”shared space”, hvor trafikken skal foregå på de bløde trafikanters præmisser med en maks. hastighed på 15-20 km/t for bilerne.

Visionen er at plante træer i et grønt bed langs villavejens ene side, som er tilpasset de eksisterende træer og indkørsler. Den nye træplantning skal suppleres med et markant plantebed på den anden side af vejen.

Bedet med græsser og stauder vil tilføje en smuk årstidsvariation og være med til at tydeliggøre ARKENWALK som ét samlet forløb.

Strandparken

Forslaget lægger vægt på at arbejde nænsomt i Strandparken og kun lave få tilretninger, som strammer rutens forløb op.

Den eksisterende poppellund skal markeres som et særligt sted. I midten af lunden etableres en lysning, hvor eksisterende eller nye kunstværker kan placeres.

Generelt vil ARKENWALK følge det eksisterende vej- og stisystem, men for at skabe en mere tydelig og æstetisk ankomst til ARKEN, vil en 78 meter lang træbro blive anlagt fra poppellunden til holmen foran ARKEN. Den s-formede gangbro vil give gående museumsgæster mulighed for at an­komme fra ”vandsiden” og opleve ARKEN som en del af Strandparkens landskab.

Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue

er grundlagt i 2002 og har siden da gjort sig bemærket med en lang række projekter inden for landskab, byplanlægning og byrum for både private og offentlige kunder.

Særligt i arbejdet med Monumentområdet i Jelling ses tegnestuens evne til at planlægge landskabet som et formidlingsrum af stedets mange forskellige kulturhistoriske lag i en helhed med byens hverdagsrum.

Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue arbejder med landskabsarkitektur og byplanopgaver - og formgiver i krydsfeltet mellem stedsspecifik analyse, strategisk tænkning og social forståelse.

Creator Projects

er et kunst- og kulturbureau, der arbejder internationalt med kunst som en ressource gennem tæt samarbejde med kunstnere, offentlige instanser, institutioner, virksomheder og private aktører.

Bureauet har indsigt i de økonomiske og formelle vilkår for offentlige by- og bygningsintegrerede kunstprojekter og bibringer processen den nødvendige kunstfaglige viden og erfaring med at realisere ambitiøse offentlige kunstprojekter.

Creator Projects er et team af engagerede kuratorer og kunstfaglige konsulenter, hvis arbejde er baseret på en solid faglighed, mangeårig erfaring og et stort nationalt og internationalt netværk.

Jeppe Hein

arbejder i et krydsfelt mellem skulptur, arkitektur, tekniske opfindelser og design, hvor han med enkle former og materialer aktiverer beskueren. Hans værk fremmer det menneskelige møde, dialogen på tværs, legen og det sociale samvær, mens den samtidig er cool, smuk og iøjnefaldende.

Hos Jeppe Hein opfordres man til at deltage, både fysisk og mentalt, som når vi skal cykle et værk i gang eller sætte os på en bænk, der udløser en vandstråle i søen. Det handler om både reaktion og refleksion, at møde andre gennem kunsten på tværs af alder, køn, etnicitet og kunstkendskab. Jeppe Hein skaber kunst for alle.

Jeppe Hein bor og arbejder i Berlin. Han har udstillet på en række kunstmuseer verden over og nyder stor international anerkendelse, som en af de vigtigste kunstnere fra sin generation.

Her kan du se et kort over kunststiens forløb:

Her kan du se visualiseringer af ARKENWALK:

De nedenstående tegninger illustrerer visionen for kunststien, men de faktiske forhold kan ændre sig i løbet af processen.