Frokostordning for børnehavebørn

Byrådet har besluttet at frokostordningen for børnehavebørn bliver ændret fra den 1. april 2023. Ændringen betyder at kommunen fremover giver et mindre tilskud til frokosten og at frokostordningen i højere grad skal betales af forældrene.

Ændringen betyder derfor at betalingen for frokostordningen stiger.

Maden i den forældrebetalte frokostordning vil ligne den ordning, som du kender i dag. Den vil således have samme kost- og ernæringsindhold som den frokostordning, du kender fra din daginstitution i 2022.

Den nye frokostordning vil fortsat følge Ishøj Kommunes ernæringsprincipper for børn og unge fra 0 – 16 år.

Som noget nyt kan forældrebestyrelsen i den enkelte daginstitution beslutte at fravælge frokostordningen. Det vil betyde at børnene i stedet skal have madpakke med.

Forældrebestyrelsen i den enkelte daginstitution kan beslutte at fravælge frokosttilbuddet. Hvis det sker, fravælger forældrebestyrelsen frokosttilbuddet på vegne af alle forældre i institutionen.

Hvis bestyrelsen på vegne af institutionen takker ja til frokostordningen, gælder det også for alle børn i institutionen. 

I de institutioner, hvor forældrebestyrelsen træffer valget, skal den drøfte frokosttilbuddet med forældregruppen, inden de beslutter sig. Det er forældrebestyrelsen, som beslutter, hvordan drøftelsen med forældregruppen tilrettelægges.

Byrådet skal forud for forældrebestyrelsens/et flertal af forældres beslutning oplyse om kommunens forventede takst for frokostmåltidet. Byrådet har fastsat taksten for frokostordningen til 575 kr. i 2023.

I Trækronerne, Regnbuen og Troldebo, hvor afdelingerne ligger med stor afstand, er det forældrene i den enkelte afdeling, der beslutter, om frokosttilbuddet skal fravælges.

Beslutningen om fravalg af frokosttilbud træffes ved simpelt flertal af stemmeberettigede forældre i den enkelte afdeling. Forældrene har én stemme for hvert børnehavebarn, de har i afdelingen. Afstemningen sker skriftligt. Forældre, der ikke aktivt afgiver en stemme, indgår i afstemningens resultat som forældre, der ikke
har fravalgt frokostordningen.

Der skal foretages valg mindst hvert andet år og højst én gang om året. Herefter er der igen mulighed for at fravælge frokosttilbuddet.

Valget det første år gælder fra 1. april 2023 til 31. marts 2024. Herefter er der igen mulighed for at fravælge frokosttilbuddet.

Tilbuddet skal, jf. dagtilbudsloven, ophøre senest 6 måneder efter forældrenes fravalg af frokosttilbuddet.

Valget om vil ske senest den 31. december 2022. Du vil høre mere om valget fra dit barns daginstitution. Beslutningen gælder fra den 1. april 2023.

Nej. Den nye ordning gælder udelukkende for børnehavebørn.

Ja. Frokostordningen er omfattet af reglerne om friplads- og søskendetilskud. Økonomisk
fripladstilskud afhænger af din indkomst. Du får derfor tilskud til frokostordningen hvis du får hel eller delvis
friplads til dit barns pladsen i daginstitutionen.

Den nye frokostordning er aftalt i forbindelse med budgetforliget for 2023.

De fulde retningslinjer er besluttet af Børne- og Undervisningsudvalget den 6. oktober 2022.