Referat
Børne- og Undervisningsudvalget tirsdag den 10. december 2019 kl. 18:30

Idrætscenteret - Kursuslokale 3 på 1. sal

Resume

Thomas Uhrskov, der står bag 'Vores bænk'-projektet, har henvendt sig til Ishøj Kommune med henblik på at etablere et samarbejde.

Sagsfremstilling

Konceptet bag 'Vores Bænk' er, at elever i 8. klasse bygger en avanceret og vedligeholdelsesfri bænk, som efterfølgende gives til kommunen. På baggrund af elevforslag opstilles bænken et sted i lokalområdet til glæde for fællesskabet.

Beskrivelse af projektet er vedhæftet dagsordenen til orientering.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at der arrangeres et møde med Thomas Uhrskov med henblik på at etablere et samarbejde.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Finansieringen på 19.500 kr. deles ligeligt mellem skole, kommune og erhvervsliv.

Når kommune og skole har tilsluttet sig projektet står Thomas Uhrskov for at indhente den sidste tredjedel i form af sponsorater/fondsbevillinger.

Bilag