Referat
Børne- og Undervisningsudvalget tirsdag den 12. december 2017 kl. 18:45

Idrætscenteret - kursuslokale 1

Resume

I denne sag fremlægges vedhæftede analyse af  STU-området. STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) er en treårig uddannelse, som er målrettet unge med handicap eller særlige behov, der ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse.

Sagsfremstilling

Analysen svarer på følgende resultatkrav:

  1. Udarbejdelse af en forventning om potentielle og kommende STU-elever med henblik på en opdeling i grupper/profiler for at blive endnu skarpere i forhold til visitering af elever til STU-tilbud.
  2. Overslag over fremtidigt behov for pladser.
  3. Definition af tilbud, der er relevante at bruge i fremtiden.
  4. Alternativer til nuværende tilbud, der er relevante at inddrage i STU, herunder muligheden for egne tilbud.
  5. Indsamling af erfaringer fra andre kommuner og vurdering af erfaringerne i Ishøj og Vallensbæk-regi.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget tager analysen af STU-området til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag