Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 15. maj 2017 kl. 18:30

Rådhuset - mødelokale 2E

Resume

På mødet i Børne- og Undervisningsudvalget den 18. april 2017 blev udvalget orienteret om, at Undervisningsministeriet har udsendt et brev til kommunerne med udmelding af rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens §§ 14b og 16a . I forlængelse af debatten på mødet er skolerne blevet opforderet til at søge deltagelse i rammeforsøget.

 

Sagsfremstilling

Der er modtaget positive tilkendegivelser fra Gildbroskolen og Vibeholmskolen, som ønsker at deltage i rammeforsøget. På Gildbroskolen omhandler ansøgningen udskolingen, og på Vibeholmskolen omhandler ansøgningen 7. årgang. Skolene er ved at udarbejde de sidste detaljer i ansøgningerne, som skal være Undervisningsministeriet - Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i hænde senest tirsdag den 16. maj.

 

Brevet fra ministeriet vedr. rammeforsøget er vedhæftet dagsordenen sammen med tilhørende bilag. Ansøgningerne fra Gildbroskolen og Vibeholmskolen uddeles på mødet.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget godkender ansøgningerne fra Gildbroskolen og Vibeholmskolen om deltagelse i rammeforsøget om fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen.

Beslutning

Tiltrådt.

Ansøgningerne fra Gildbroskolen og Vibeholmskolen er vedhæftet referatet.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens §§ 14b og 16a.

Bilag