Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 15. december 2014 kl. 16:30

Mødelokale 2A / Bad Salzungen

Resume

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 20. oktober 2014 besluttede udvalget, at Center for Børn og Undervisning, i samarbejde med skolerne og elevrådskontaktlærerne, tager initiativ til at etablere et fælles elevråd evt. i samarbejde med Danske Skoleelever. Det blev endvidere besluttet, at Center for Børn og Undervisning skal undersøge, hvad et medlemskab af Danske Skoleelever koster.

Sagsfremstilling

Danske Skoleelever tilbyder en række muligheder for støtte og inspiration, som enten kan erhverves enkeltvis efter behov, eller som en partnerskabsaftale mellem kommunen og Danske Skoleelever.
En partnerskabsaftale giver på den ene side det fælles elevråd fri adgang til vejledning og inspiration, og giver på den anden side forpligtelser for Børne- og Undervisningsudvalget og Center for Børn og Undervisning. Danske Skoleelevers forpligtelser fremgår af vedhæftede notat - kommunens indsatsområder og forpligtelser er følgende:

 

  • Reel høringsret på beslutninger på skoleområdet
  • Stille en kommunal kontaktperson til rådighed for fælleselevrådet
  • Orientering om punkter fra Børne- og Undervisningsudvalgsmøderne
  • Deltagelse af politiske repræsentanter fra kommunen på første fælleselevrådsmøde
  • Stille lokaler til mødeafholdelse til rådighed
  • Økonomisk tilskud til fælleselevrådets arbejde
  • Afholdelse af årlig elevrådsdag (opstartskurset).

 

Der er afholdt møde med elevrådskontaktlærerne og Danske Skoleelever den 11. december 2014.

Indstilling

 Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at der indgås partnerskabsaftale med Danske Skoleelever til en årlig udgift på 10.000 kr.

Beslutning

 Tiltrådt.

Økonomi

Den årlige udgift til en partnerskabsaftale bliver for en kommune af Ishøjs størrelse 10.000 kr.

Bilag