Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 19. juni 2017 kl. 18:30

Rådhuset - mødelokalet 2E

Resume

I forbindelse med folkeskolereformen kom der til skoleåret 2014/2015 nye bestemmelser i forhold til valgfag. Eleverne skal vælge, så de minimum har 60 timers valgfag i løbet af et skoleår og de valgfag, som eleverne undervises i, men som ikke indgår i prøverækken, skal indgå i den obligatoriske projektopgave i 9. klasse.

Sagsfremstilling

Skolerne kan vælge at tilbyde valgfag, som Undervisningsministeriet har beskrevet og udarbejdet trin og slutmål for. Skolerne kan også vælge at skabe valgfag, som passer til eleverne og skolens profil. Ishøj Skole ønsker at tilbyde tre valgfag, som ikke er på Undervisningsministeriets liste over valgfag.

 

  1. Dansk grundkursus
  2. Matematik grundkursus
  3. Talent - Bliv klogere på hvirvelløse dyr

 

Beskrivelser af de tre valgfag er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget godkender valgfagsbeskrivelser for Ishøj Skole til skoleåret 2017/2018.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag