Referat
Børne- og Undervisningsudvalget mandag den 19. oktober 2015 kl. 18:30

Mødelokalet på etage 5

Resume

Byrådet besluttede på mødet den 3. februar 2015 at iværksætte en forældretilfredshedsundersøgelse med fokus på implementering af Folkeskolereformen i efteråret 2015.

På møde i Børne- og undervisningsudvalget den 17. august 2015 besluttede udvalget, at kommunen anvender KL’s inspirationsmateriale som udgangspunkt for forældretilfredshedsundersøgelsen på skoleområdet, og at forslaget til spørgerammen forelægges Børne- og Undervisningsudvalget, inden undersøgelsen sættes i værk.

Sagsfremstilling

KL’s spørgeramme er vedhæftet dagsordenen. I bilaget er forslag til spørgsmål, der vælges fra markeret med rødt. Forslag til fem ekstra spørgsmål, som er udarbejdet på baggrund af dialog med skolelederen, er vedhæftet dagsordenen.

Generel information om undersøgelsens gennemførelse er ligeledes vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget godkender spørgerammen til forældretilfredshedundersøgelsen.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag