Referat
Børne- og Undervisningsudvalget onsdag den 30. november 2016 kl. 17:00

Mødelokalet på etage 5

Sagsfremstilling

Velkomst ved formand for Social- og Sundhedsudvalget Merete Amdisen.

Beslutning

Da der var afbud fra Merete Amdisen, bød Jeannette Merklin velkommen.

Sagsfremstilling

Oplæg om sundhedsindsatser på Børne- og Undervisningsudvalgets område ved formand for Børne- og Undervisningsudvalget Jeannette Merklin.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget samt Social og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Evalueringen af Tib Tab Tynde vedhæftes referatet.

Udvalgsmedlemmerne informeres om, hvordan eleverne, der er tilknyttet angstforløbet Cool Kids, og på venteliste til forløbet, er fordelt på skolerne.

Bilag

Sagsfremstilling

Oplæg om sundhedsindsatser for børn, unge og unge voksne på Social- og Sundhedsudvalgets område ved Merete Amdisen.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

I Merete Amdisens fravær blev oplægget om sundhedsindsatser holdt af centerchef Helle Pernille Madsen.

Taget til efterretning.

Udvalgsmedlemmerne ønsker information om, hvor lang ventetid, der er til diabetesskolen.

Bilag

Sagsfremstilling

Med baggrund i oplæggene fra Merete Amdisen og Jeannette Merklin tages en drøftelse og en prioritering af de aktuelle sundhedsindsatser for børn, unge og unge voksne i Ishøj Kommune.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget drøfter og prioriterer aktuelle sundhedsindsatser for børn, unge og unge voksne.

Beslutning

Punktet blev udsat til næste fælles udvalgsmøde, som finder sted inden udgangen af februar 2017, hvis det er muligt.