Referat
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget mandag den 22. august 2022 kl. 16:30

Mødelokale Tårnbjerget, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

I denne sag fremlægges forslag til ramme for samarbejde mellem Ishøj Kommune og NEXT Ishøj.

Udkastet til rammen for samarbejde præsenteres på mødet af rektor på Sydkysten Gymnasium og NEXT Campus Ishøj Camilla Kofod og centerchef for Dagtilbud og Uddannelse Susanne Poulsen.

Sagsfremstilling

Rammen for samarbejde er udarbejdet med henblik på at give Ishøjs unge de bedste muligheder for at vælge en ungdomsuddannelse på et lokalt uddannelsessted.

Der er i rammen for samarbejde indsat fem overordnede mål, som evalueres over en 2-årig periode, der begynder med skoleårets start 2022/2023. Resultaterne af arbejdet rapporteres en gang årligt til Børne- og Undervisningsudvalget - første gang i juni 2023.

I perioden nedsættes der en styregruppe, der består af repræsentanter fra NEXT Ishøj og Ishøj Kommune. Formand for styregruppen er velfærdsdirektøren i Ishøj Kommune.

Rammen for samarbejde er udarbejdet i et samarbejde mellem Ishøj Kommune og NEXT Ishøj.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

at rammen for samarbejde mellem Ishøj Kommune og NEXT Ishøj godkendes.

Beslutning

Tilrådt.

Beslutningskompetence

Børne- Undervisningsudvalget/Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Bilag