Referat
Folkeoplysningsudvalget fredag den 4. september 2015 kl. 17:30

Møde i forbindelse med FOLU-konference Aftentelefon Marian Skibdal 20823271

Sagsfremstilling

Wagn vælger dagens sang.

På næste møde vælger Erik Schlichting dagens sang.

Beslutning

Sagen blev udsat til næste møde da Wagn ikke var tilstede.

 

TILTRÅDT

Sagsfremstilling

 1. 1. I uge 32 ændres opstregningen i hal lll, så den opfylder kravene til volleyball på liganiveau. Der vil fortsat være opstregning til badminton. Der arbejdes på en løsning, så de farvede felter til volleyball generer badmintonaktiviteten mindst muligt.
  Der er fundet en endelig løsning på sagen på mødet den 27. august med Dansk Volleyball Forbund, Ishøj Idrætsråd, SB50 Badminton, Ishøj Volley og Beachvolleyklub, Ishøj Idrætscenter og Kultur og Fritid. Volleyball banen har fået en grå flade m/storte streger. Badminton har fået grønne streger og bane 1 er flyttet 20 cm.

  2. Cup Denmark blev afviklet for 15. gang i uge 30. Det foregik stille og roligt og uden nævneværdige problemer.
  Kultur og Fritidscenteret oplyser, at der har været forhandling med HereWeGo om kontrakt for ny periode af Cup Denmark.
  Forhandlingerne endte resultat løs.

  3. KL fremsender oversigt over regulering af satser for 2016 i henhold til folkeoplysningsloven. Her er tale om satsen for lokaletilskud samt mellemkommunale betalinger på aftenskoleområdet.

  4. Der er etableret elektronisk dørkontrol og alarm i Strandgårdskolens hal og gymnastiksal. Den 20. august afholdtes et møde med fritidsbrugerne af de to lokaler, hvor ordningen blev gennemgået.

  5. Kulturministeriet fremsender notits om præcisering af Folkeoplysninglovens 33a, som omhandler den obligatoriske selvbetjening som kun er aktuel i forbindelse med anvisninger af lokaler og udendørsanlæg jf. kapitel 6.

 

Beslutning

Pkt. 1 - 5 TIL EFTERRETNING

Resume

Der er kommet ansøgninger fra Ishøj Cricket Club, Ishøj Karate Klub og Ishøj Volley og Beachvolleyklub.
Alle tre foreninger opfylder kriterierne for at søge tilskud fra puljen.

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd har i 2015 afsat 200.000 kr. til eliteidrætspuljen. Der er ansøgningsfrister den 1. februar og den 1. august med svar i henholdsvis marts og september.
Ved første ansøgningsrunde fik Ishøj Cricket Club, Ishøj Karate Klub og Ishøj Volley og Beachvolleyklub hver 33.000 kr.
Til den anden ansøgningsrunde er der søgt om følgende beløb:

 • Ishøj Cricket Club søger om 33.000 kr. - samlet budget for 2015 er 98.300 kr.
 • Ishøj Karate Klub søger ikke om et specifikt beløb - samlet budget for 2015 er 312.000 kr.
 • Ishøj Volley og Beachvolleyklub søger om146.000 kr. - samlet budget for 2015 er 259.140 kr.

Kriterier for at søge eliteidrætspuljen er:

 • Foreninger med hold, der spiller i landets bedste række.

eller

 • Foreninger i individuelle idrætsgrene (f.eks. karate), der har medlemmer, der dyrker idræt på højt plan. Ud fra en samlet vurdering af foreningens eliteaktiviteter, afgøres det, om foreningen er berettiget til støtte fra eliteidrætspuljen.
 • Eliteidrætspuljen er rettet mod foreninger og ikke mod enkeltpersoner.

Uddybende notat af 4. august er vedhæftet dagsordenen. 

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager at bevilge 33.666 kr. til hver af de tre foreninger, der har søgt om tilskud fra puljen.

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

Resume

Ishøj Anatolien Kulturforening ved formand Cengiz Özdemir søger om at blive godkendt som tilskudsberettiget forening. Foreningen har 28 medlemmer, der alle er bosiddende i Ishøj. Den vil tilhøre gruppen af øvrige foreninger.

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscentret har gennemgået vedtægterne ud fra de formelle krav i Folkeoplysningsloven og fundet, at disse krav er opfyldt.
Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en samlet vurdering, om foreningen er tilskudsberettiget i forhold til kravene i Folkeoplysningsloven. Udvalget afgør endvidere, om foreningen har en sådan tilknytning til Ishøj Kommune, at den opfylder kravet om at være lokalt forankret.
Af vedtægternes § 2 fremgår det, at foreningens formål er at tage vare på medlemmernes sociale og kulturelle interesser, at arrangere interessegrupper for medlemmerne, at arrangere sportlige og kulturelle aktiviteter samt at samarbejde med andre foreninger i Danmark, der har samme formål.
Foreningen har afgivet en på tro og love erklæring om, at medlemmerne betaler kontinent i henhold til vedtægterne.

 

Foreningens vedtægter er vedhæftet.

 

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager at godkende Ishøj Anatolien Kulturforening som tilskudsberettiget forening tilhørende gruppen af øvrige foreninger.

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

Resume

Budo Sportskarate Ishøj ved formand Dorthe Pedersen søger om at blive godkendt som tilskudsberettiget forening. Foreningen har 20 medlemmer, hvor 15 er bosat i Ishøj. Den vil tilhøre gruppen af idrætsforeninger.

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscentret har gennemgået vedtægterne ud fra de formelle krav i Folkeoplysningsloven og fundet, at disse krav er opfyldt.
Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en samlet vurdering, om foreningen er tilskudsberettiget i forholdt til kravene i Folkeoplysningsloven. Udvalget afgør endvidere, om foreningen har en sådan tilknytning til Ishøj Kommune, at den opfylder kravet om at være lokalt forankret.
Af vedtægternes § 2 fremgår det, at foreningens har til formål med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen at fremme den generelle folkesundhed gennem en bedre kropsbevidsthed og en generel opbygning og styrkelse af kroppens funktioner. Det er endvidere målet at udvikle og undervise i karate på konkurrence- og motionsbasis.

Pr. 10. august 2015 oplyse Budo Sportskarate Ishøj, at den har 20 medlemmer, hvor de 15 er bosiddende i Ishøj.
Foreningen har afgivet en på tro og love erklæring om, at medlemmerne betaler kontingent i henhold til vedtægterne.

Foreningens vedtægter er vedhæftet.

 

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager at godkende Budo Sportskarate Ishøj som tilskudsberettiget forening tilhørende gruppen af idrætsforeninger.

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

Resume

Ishøj Volley og Beachvolleyklub søger et ekstraordinært tilskud på 31.250,00 kr. inklusiv moms til indkøb af en boldmaskine. Maskinen koster 46.250,00 kr. inklusiv moms. Der bidrages med en egenfinansiering på 15.000 kr.
Boldmaskinen skal benyttes som led i et samarbejde mellem volleyklubben og CPH West med det formål at styrke fagligheden i volleyballtræningen samt at udvikle nye naturvidenskabeligt baserede måle- og teknikmetoder i idræt. Maskinen skal endvidere benyttes som led i Dansk Naturvidenskabsfestival i uge 39. Det er i kraft af disse samarbejder, at egenfinansieringen er blevet mulig.
Sagen blev behandlet på Ishøj Idrætsråds møde den 11. marts og 10. juni 2015. Her valgte Ishøj Volley og Beachvolleyklub at trække sagen tilbage.

Sagsfremstilling

En boldmaskine er en kastemaskine, der med stor præcision kan sende bolde af sted med varierende hastigheder og i forskellige retninger. Den kan derfor være med til at effektivisere træningen i mange af volleyballspillets faser som f.eks. servemodtagning, træning i at smashe og i at modtage smashes. Boldmaskinen kan erstatte mange timers manuelt arbejde for trænere og lærere. I Ishøj Volley og Beachvolleyklub kan alle klubbens hold få glæde af boldmaskinen lige fra ligaholdet til kidsvolley, fordi maskinen kan indstilles på mange måder og til mange forskellige hastigheder.
Boldmaskinen anvendes med stor succes i andre klubber, og den tænkes placeret i Ishøj Idræts & Fritidscenter. Den kan klappes sammen og køres på hjul gennem en almindelig dør. Den kræver 220 V for at fungere.
Kassereren oplyser, at foreningens beholdning af likvid kapital pr. 31.12.2014 var på minus 182.548 kr. Den negative egenkapital er vokset i 2014. Det skyldes, dels udgifter på 80.000 kr. til indretning af spillerlejligheder, dels ekstra udgifter til oprykningskampe. Det er volleyklubben, der i boligselskabet AAB afd. 55 står som lejer af lejligheden. Klubben oplyser, at gælden forventes afviklet med udgangen af 2016.
Der kræves ikke dispensation fra formuegrænsen.
Oversigt over ekstraordinære tilskud i 2015 er vedhæftet dagsordenen.

 

Ishøj Idrætsråd oversender ansøgningen til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling efter at sagen er yderligere belyst af Ishøj Volley og Beachvolleyklub.

 

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager at bevilge 31.250,00 kr. til Ishøj Volley og Beachvolleyklub indkøb af en boldmaskine.

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

Sagsfremstilling

Byrådet førstebehandler budgetforslag for 2016 og overslagårene 2017 - 2018 mandag den 24. august 2015. 

I budgetforslaget er der en ubalance på 42,5 mill for budget 2016. Til dækning af ubalancen er der udarbejdet et inspirationskatalog, som forlægges byrådet ved 1. behandlingen. 

2. behandlingen af budgetforslaget forventes at ske i Byrådets møde den 6. oktober 2015. 

Direktionscentret, økonomiafdelingen har udarbejdet budgetmateriale til budget 2016 og overslagsårene.

Budgetmateriale på Kultur og Fritidsområdet vedhæftes dagsordenen.Forslag til indstilling: 

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at budgetforslaget for 2016 og overslagsårene 2017 - 2019 godkendes med følgende bemærkninger:

Der arbejdes på, i prioritet rækkefølge:

1. at finde permanente lokaler til Ishøj Bokseklub

2. at etablere teleslynge (ca. 32.000 kr.) imødelokalerne 1, 2 og 3 i Ishøj Idræts & Fritidscenter

3. at finde midler til videreudvikling af elektronisk adgangskontrol på kommunale lokaler, skoler m.m.

Herudover er det ønskeligt, at der findes midler til:
- en øget digitalisering og udvikling af lokalebookingsystemet (100.000 KR.)
- afstandsmarkeringer på løbestier på kommunens grønne områder
- etablering af højt tag på Foreningshuset, Hus C på Strandvangen 54 på lige fod med de øvrige 2 huse på grunden
- etablering af terrasse ved Foreningshuset Jægerbuen 2 B

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

Beslutning

Intet under eventuelt.