Referat
Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014 kl. 18:00

Ishøj Idræts & Fritidscenter - kursuslokale 1

Sagsfremstilling

Niels har valgt første og sidste vers af "Sikken voldsom trængsel og alarm".

Beslutning

Søs Nielsen vælger dagens sang på næste møde. 

 

TILTRÅDT

 

Sagsfremstilling

 1. Kultur og Fritidscentret har udarbejdet en budgetoversigt for 2015 på Folkeoplysningsområdet.
  Oversigten vedhæftes dagsordenen.
 2. Som led i projektet "Leg dig glad" har Sundhedscentret lavet informationsfolder med Indbydelse til MINISPORT.
  Projektet Minisport henvender sig til socialt udfordrede- eller overvægtige børn i alderen 5-9 år.
  Indbydelsen og oversigt over medvirkende foreninger vedhæftes dagsordenen.
 3. National vision for folkeoplysningen. Kulturministeren lancerer en ny vision for folkeoplysnigen, som er udarbejdet i dialog med parterne på området.
  vedhæftes dagsordenen.
 4. Fremlæggelse af tidsskrifter: Idræt Kultur Fritid, november 2014, Spektum fra Dansk Oplysnings Forbund, No 3.

Beslutning

Pkt. 1- 4 TIL EFTERRETNING 

Bilag

Resume

Forslaget betyder, at der fortsat uddeles fire priser under Pokalfesten. Idrætslederprisen og Initiativprisen fastholdes, mens kriterierne for Foreningslederprisen ændres, og Ungdomslederprisen erstattes af en Ungelederpris med andre og nye kriterier end den gamle Ungdomslederpris.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget nedsatte i september 2014 en arbejdsgruppe, der skulle komme med forslag til en revision af de priser, der uddeles på den årlige Pokalfest. Udgangspunktet var de forslag, der blev udarbejdet på Folkeoplysningsudvalgets interne konference i august 2013.
Arbejdsgruppen foreslår, at Idrætslederprisen og Initiatiativprisen fastholdes.
Det foreslås endvidere, at Foreningslederprisen retter sig mod ledere i godkendte foreninger tilhørende gruppen af øvrige foreninger og gruppen af ungdomsforeninger. Det foreslås også, at der indstiftes en Ungelederpris, der retter sig mod ledere i godkendte foreninger tilhørende gruppen af idrætsforeninger, gruppen af øvrige foreninger og gruppen af ungdomsforeninger. Kanditater til Ungelederprisen skal være under 30 år, og de skal arbejde med børn og unge under 18 år.
Forslaget indbærer, at  den eksisterende Ungdomslederpris bortfalder.
Notat om revision af foreningspriser samt forlag til kriterier for Idrætslederprisen, Foreningslederprisen, Ungelederprisen og Initiativprisen vedhæftes dagsorden. 

Indstilling

 • at Ungdomslederprisen bortfalder.
 • at kriterierne for de enkelte priser godkendes som beskrevet i notater af 4. december 2014.
 • at priserne fra år 2015 er på 5.000 kr., samt at beløbet herefter fastsættes i det årlige budgets takstblad.
  .

Beslutning

 TILTRÅDT

Økonomi

Byråddet fastlægger hvert år størrelsen på priserne i budgettes takstblad.

Priserne er i 2015 på 5.000 kr. Der er budgetmæssig dækkning for dette beløb.

 

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

TILTRÅDT 

Beslutning

 Intet under eventuelt.

 

TIL EFTERRETNING