Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 18. juni 2019 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter - kursuslokale 1 og 2 Aftentelefon Sümeyye Kütük 20823270

Sagsfremstilling

Kristian Pedersen vælger dagens sang.

På næste møde vælger Erik Schlichting dagens sang.

Indstilling

Ebbe Rosenberg valgte efter aftale med Kristian Pedersen sang nr. 151 'Jeg véd en lærkerede'.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

 1. Ishøj IF afholder i uge 27 DBU's Get2 Fodboldskole. Get2 Fodboldskolen bygger på DBU's mangeårige fodboldskolekoncept, men adskiller sig bl.a. ved at have en lav egenbetaling. Ishøj IF har fået tildelt 60 deltagerpladser. Ishøj IF har selv skulle rekruttere 40 børn, der i forvejen er medlem af foreningen. DIF get2sport i Ishøj Kommune har i samarbejde med Center for Børn og Forebyggelse samt SFO og skolesportslærere stået for at rekruttere 20 børn, der endnu ikke er inkluderet i foreningslivet.
 2. Folderen med ferieaktiviteter til samtlige skolebørn i Ishøj Kommune er uddelt. Folderen vil også kunne læses på kommunes hjemmeside og facebookside.
  Følgende idrætsforeninger har ferieaktiviteter i folderen: Ishøj Volley & Beachvolleyklub, BK Ishøj Flamme og Ishøj IF.
  https://ishoj.dk/arrangementer-og-oplevelser
  Folderen uddeles på mødet.
 3. Center for Kultur og Fritid fremlægger oversigt af 11. juni 2019 over udbetalte medlemstilskud fra 2010 til og med 2019. Oversigten vedhæftes dagsordenen.

Indstilling

Pkt. 1 - 3 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj Idrætsforening søger om et ekstraordinært tilskud på 25.000 kr. inkl. moms til indkøb af fodbolde og udstyr. 

Sagsfremstilling

Ishøj IF har fokus på at rekruttere flere piger til foreningen og har haft succes med dette. Ishøj IF har blandt andet afholdt Pigeraketten, som er et DBU koncept, der har til formål at tiltrække piger i alderen 5-11 år til fodbold. Indsatsen sker i samarbejde med DIF get2sport, som er med til at understøtte og udvikle aktiviteter. Med tilgang af nye medlemmer, har Ishøj IF ikke længere tilstrækkeligt med fodbolde og udstyr til at gennemføre træninger som ønsket.

Derudover er Ishøj IF's miniafdeling vokset og der er opstartet flere nye hold. Dette stiller krav til en øget mængde materiel, både fodbolde og andet udstyr.

Ishøj IF indgår i et forpligtende samarbejde med DIF get2sport indsatsen i Ishøj Kommune, hvor fokus er at få flere børn ind i foreningslivet og styrke frivilligheden.

På den baggrund går DIF get2sport positivt ind i ansøgningen og vil bidrage med et økonomisk tilskud. Se vedhæftet bevillingsbrev.

Ansøgningen er vedhæftet dagsordenen.


Ishøj Idrætsråd indstiller, at Folkeoplysningsudvalget yder et tilskud på 12.500 kr. til indkøb af fodbolde og udstyr.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at følge Ishøj Idrætsråds indstilling og yder et tilskud på 12.500 kr.

Jeanett Dahl Pedersen (AOF) opfordrer til, at foreningen strammer op i forhold til opkrævning af kontingent.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Der er indhentet tilbud fra Tress, som er vedhæftet dagsordenen.

Select fodbolde str. 3, 50 stk.

9.937,50 kr.

Select fodbolde str. 4, 50 stk.

8.062,50 kr.

Keglesæt, 40 stk.

1.990 kr.

Overtrækstrøjer, str. S, 45 stk.

2.246,25 kr.

Overtrækstrøjer, str. M, 45 stk.

2.246,25 kr.

I alt

24.482,50 kr.

 
DIF get2sport vil supplere Ishøj Kommunes tilskud med tilsvarende beløb, dog max 15.000 kr.

Pr. 31. december 2018 udgjorde foreningens beholdning af likvid kapital 16.118,05 kr.

Bilag

Sagsfremstilling

 1. Jens Hansen fra Foreningsunionen efterspurgte tilbagemelding vedrørende dodbeltbooking i forbindelse med den årlige lokalefordeling for Foreningshuset Vejlebrovej 45B.
  Center for Kultur og Fritid følger op på henvendelsen.
 2. Jeanett Dahl Pedersen fra AOF takkede for tilskuddet fra restpuljen ifm. folkeoplysende voksenundervisning og orienterede om det kommende arrangement.
 3. Under fællesmøde med IBUS og Bredekærgård har der været efterspørgsel om mulighed for skiltning om, at man skal booke sheltere før ibrugtagen.
  Orientering om at der køres med bil ind til shelterne.
  Center for Kultur og Fritid kontakter Center for Park, Vej og Miljø for at finde en løsning.
 4. Oplysning om Kultur- og Fritidsudvalgets sagsbehandling af sag om Ishøj Svømmehal og to ugers lukketid i juli for teknisk vedligeholdelse. I folderen for sommerferieaktiviteter 2019 fremgår det, at svømmehallen har åbent alle dage i sommerperioden.
  Sagen om Ishøj Svømmehals åbningstider skal behandles i Ishøj Byråd.
  Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling om to ugers lukketid i juli for teknisk vedligeholdelse vil ikke træde i kraft i 2019.
 5. Spørgsmål om Brohuset.
  Når dispositionsplanen og tegninger er på plads vil FOLU blive informeret.

Indstilling

Pkt. 1 - 5 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.