Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 20. december 2016 kl. 18:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter _ kursuslokale 1 Aftentelefon Sümeyye Kütük 20823270

Sagsfremstilling

Györgyi Csato vælger dagens sang.

På næste møde vælger Brian Pirmo dagens sang.

Beslutning

Györgyi Csato valgte sang nr. 51 "Nu tændes tusind julelys".

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

 1. Fritids- og foreningskonsulent Malene Rasmussen er fra den 5. december 2016 gået på barsel.
 2. Kultur- og Fritidscentret fremlægger brev til foreningerne vedrørende udlån af teleslynge fra Ishøj Bibliotek.
  Brevet er vedhæftet dagsordenen.
 3. Referat fra mødet den 24. november 2016 med brugerne af foreningshuset Vejlebrovej 45 B er vedhæftet dagsordenen
 4. Folkeoplysningsudvalget i Albertslund Kommune inviterer folkeoplysningsudvalgsmedlemmer i nabokommunerne og voksenskoler i Albertslund til konference lørdag den 4. februar 2017 kl. 9.30-14.30.

  Under titlen Udvikling eller Afvikling vil der blive drøftet de udfordringer, voksenskolerne møder i disse år pga. strammere økonomi, gratis tilbud på bibliotekerne mv.

  Konferencen bliver afholdt i Kantinen på Albertslund Rådhus, Nordmarks Allé 1, 2620 Albertslund.
  Tilmelding skal ske senest den 18. januar 2017 ved mail til
  kultur@ishoj.dk og gælder efter ’først til mølle' princippet.
 5. I henhold til det godkendte budget for 2017 har Kultur- og Fritidscentret udarbejdet en budgetoversigt for folkeoplysning og fritidsaktiviteter.
  Budgetoversigten er vedhæftet dagsordenen
 6. Fremlæggelse af tidsskrift på mødet:
  Uddannelsesbladet 2016 nr. 8.

Indstilling

Pkt. 1 - 6 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Coding Pirates Ishøj ansøger ved formand Jari Due Jessen om at blive godkendt som folkeoplysende tilskudsberettiget forening i Ishøj Kommune. Coding Pirates har 38 betalende medlemmer, heraf er 33 under 18 år og 13 er bosat i Ishøj. Foreningen vil høre under kategorien øvrige foreninger.

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscentret har gennemgået vedtægterne ud fra de formelle krav i Folkeoplysningsloven og fundet, at disse krav er opfyldt.
Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en samlet vurdering, om foreningen er tilskudsberettiget i forhold til kravene i Folkeoplysningsloven. Udvalget afgør endvidere, om foreningen har en sådan tilknytning til Ishøj Kommune, at den opfylder kravet om at være lokalt forankret.

Af vedtægternes § 2 fremgår det, at foreningens formål er:

 • at fremme børn og unges produktive og kreative IT-kompetencer
 • at lave ugentlige aktiviteter, der sigter mod børn og unge med IT-interesse
 • at udarbejde undervisningsmateriale
 • at deltage i netværksaktiviteter med andre Coding Pirates afdelinger.


Coding Pirates Ishøj er en selvstændig lokalforening under Coding Pirates Denmark og følger således hovedorganisationens formål og vedtægter.

Foreningen har afgivet en på tro og love erklæring om, at medlemmerne har betalt kontingent i henhold til vedtægterne. Der er fremsendt dokumentation for dette.
Foreningens vedtægter er vedhæftet.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at Coding Pirates godkendes som tilskudsberettiget forening i Ishøj Kommune.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj Cricket Club søger om et ekstraordinært tilskud på 25.200 kr. inkl. moms til indkøb af kastemaskine.

Sagsfremstilling

Ishøj Cricket Club har haft den nuværende kastemaskine i 15 år, men grundet slitage er den ikke længere fuldt funktionsdygtig. Den kan eksempelvis ikke længere skrue bolde, hvilket giver en ustabil hastighed, og det kan i sidste ende være farligt for slåeren.

Ishøj Cricket Club er repræsenteret i Danmarks bedste række og bruger kastemaskinen målrettet  i træningen af slåerne.

Den nye kastemaskine er af en bedre kvalitet end den nuværende, både i forhold til levedygtighed og kastemaskinens præcision.

Ansøgning og tilbud er vedhæftet dagsordenen.

Ishøj Idrætsråd besluttede, at videresende ansøgningen til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at bevilge et ekstraordinært tilskud på 25.200 kr. til indkøb af kastemaskine.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Tilbuddet er indhentet på hjemmesiden www.bola.co.uk og omregnet i danske kroner inklusiv moms og fragt udgør det en samlet pris på 25.200 kr.

Pr. 31.12.2015 udgjorde foreningens beholdning af likvid kapital 1.360 kr.

Bilag

Resume

Ishøj Volley og Beachvolleyklub søger om et ekstraordinært tilskud på 7.500 kr. inkl. moms til indkøb af 2 stk. Volleyball Target Challengers.

Sagsfremstilling

Ishøj Volley og Beachvolleyklub ønsker med indkøb af Target Challengers, hævertræningsudstyr, at øge kvaliteten i volleyballtræningen for børn og unge.
Hæveren er en central person på volleyballbanen og foreningen arbejder med ekstra træning af hævernes teknik og præcision. Med dette udstyr ønsker foreningen at udfylde et behov, som de hidtil ikke har kunnet imødekomme på ordentlig vis.

Ishøj Volley og Beachvolleyklub har blandt andet lagt vægt på følgennde krav til udstyret:
Udstyret har to hjul og kan let transporteres rundt samtidig med at det sænkes og foldes, så der ikke er store krav til opbevaring.
Udstyret kan justeres således, at det kan benyttes af alle aldersgrupper fra kidsvolley til elitevolley.
Ishøj Volley og Beachvolleyklub ønsker at placere hæverudstyr på henholdvis Strangårdsskolen og i Idræts & Fritidscentret.

Ishøj Idrætsråd besluttede, at videresende ansøgningen til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at bevilge et ekstraordinært tilskud på 7.500 kr. til indkøb af hæverudstyr.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Tilbuddet er hentet fra hjemmesiden sportsmate.com.

En Target Challenger koster 3.750 kr. inkl. moms, og det giver en samlet pris på 7.500 kr. inkl. moms for 2 stk. Target Challengers.

Foreningen har en negativ egenkapital på -129.125,31 kr. opgjort pr. 31.12.2015.

Bilag

Beslutning

Intet under eventuelt.