Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 22. marts 2016 kl. 17:00

Landsbysalen på Bredekærgård, Tranegilde Bygade 1 Aftentelefon Marian Skibdal 20823271

Sagsfremstilling

Marian Skibdal vælger dagens sang på mødet.

Beslutning

Marian valgte "Jeg plukker fløjlsgræs".
På næste møde vælger Ole Bjørstorp dagens sang.

TILTRÅDT

Sagsfremstilling

1. Budosportskarate Ishøj fremsender statistik og information om 5th Ishøj Karate & Kumite Cup 2016. Stævnet blev afholdt 26. - 28. februar i Ishøj Idræts og Fritidscenter. Materialet vedhæftes dagsordenen.

2. Fremlæggelse af tidsskrifter på mødet:
DIFs tidsskrift Idrætsliv, marts 2016 nr. 1
Uddannelsesbladet 2016 nr. 2

3. Kultur og Fritidscentret orienterer om status på Fritids- og foreningskonsulentstillingen.

4. Vestkommunerens Idrætsklinik og de 3 øvige idrætsklinikker i Region Hovedsaten er lukket ved udgangen af 2015. Bestyrelsen fremsender beretning for 2015 samt regnskab. Det samlede regnskab udviser et overskud på 102.585,23 kr. som er fordelt til de tilsluttede kommuner. Ved fordeling af overskuddet er der anvendt samme nøgle som tilskud er ydet efter i 2015. Det betyder, at Ishøj Kommune får 9.158,37 kr. tilbage. Regnskab, beretning m.m. vedhæftes dagsordenen.

Beslutning

Pkt. 1 - 4 TIL EFTERRETNING

Bilag

Sagsfremstilling

Det er tidligere besluttet at Folkeoplysningsudvalgets interne konference skulle holdes fredag/lørdag den 17. - 18. juni 2016. Det har imidlertid vist sig, at tidspunktet kollidere med andre arrangementer, så det er nødvendigt at flytte tidspunktet.

Det foreslås, at den interne konference flyttes til afholdelse fredag/lørdag den 9. - 10. september 2016.

Beslutning

Folkeoplysningsudvalget vedtog, at konferencen holdes den 9. - 10. september 2016.

TILTRÅDT

Sagsfremstilling

a. Spørgsmål til renovering af Ishøj Svømmehal. Lukkeperiode og plan for foreningernes mulighed for brug af svømmefaciliteter i lukkeperioden.

b. Forslag til priser for ledsagere i Ishøj Svømmehal.

c. Ishøj Idrætsråd har udarbejdet en vejledning om, hvordan en forening skifter kasserer.

d. Revidering af hjemmesiden www.ishoj.dk
om at Egely ikke længere er et betalingslokale.

e. Orientering om nyvalg i Foreningsunionen: Jens Hansen er valgt som formand.

f. Orientering om planlægningstur til Bornholm for arbejdsgruppen til planlægning af fritidskonferencen.

Beslutning

Pkt. a - f TIL EFTERRETNING