Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 22. august 2017 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter - kursuslokale 1 og 2 Aftentelefon Sümeyye Kütük 20823270

Sagsfremstilling

Mogens Kelsen vælger dagens sang.

På næste møde vælger Wagn Jensen dagens sang.

Indstilling

Mogens Kelsen valgte sang nr. 169: 'Marken er mejet'.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

 1. Der er den 7. juli 2017 udsendt brev om medlemstilskud til de politiske ungdomsforeninger som er godkendt i Ishøj, dvs. DSU og Venstres Ungdom.
  Fristen for at søge er udløbet, og der er modtaget ansøgning fra DSU.
  For de politiske foreninger gives der kun tilskud til medlemmer med fast bopæl i Ishøj Kommune.
 2. Den 13. september 2017 afholdes Copenhagen Art Run - et 5 km. oplevelsesløb og kulturevent for virksomheder, motionsløbere og familier. Løbeturen foregår i smuk natur ved Ishøj Strandpark.
  Læs mere på www.copenhagenartrun.dk
  . Flyer uddeles på mødet.
 3. DGI har i samarbejde med Data og Formidling indsamlet og bearbejdet oplysninger om kommunernes anlægs- og driftsudgifter til idræt, baseret på kommunernes regnskaber fra 2007-2016.
  Ishøj Kommune topper listen over kommunernes udgifter til idræt pr. indbygger i 2016. Artikel og notat er vedhæftet dagsordenen.
 4. Den 1. - 3. september 2017 afholdes båd- og vandsportsmesse på Ishøj Havn. Folder vedrørende messen er vedhæftet dagsordenen.
 5. I løbet af sommeren har gulvet i hal og gymnastiksal på Gildbroskolen rejst sig, formodentligt på grund af store mængder regn hen over sommeren.

  Det er muligt at bruge hal/gymnastiksal, men man skal være opmærksomme på følgende:
  - Døren mellem hal og gymnastiksal må ikke lukkes, da det vil ridse gulvet
  - Der kan ikke sættes bander op, da gulvet har forskudt sig ift. hullerne
  - Det anbefales, at man ikke opholder sig i hallen uden indendørs sko
 6. Fredag den 8. september 2017 afholdes Fritidsmessen kl. 13.00-15.00 i Ishøj Idræts & Fritidscenter. Formålet er at vise de unge et mangfoldigt fritidstilbud.
  Torsdag den 24. august kl. 17.00-19.00 afholdes informationsmøde i Ishøj Idræts & Fritidscenter.
 7. Tirsdag den 5. september 2017 kl. 9.00-11.00 afholder Ishøj Kommune i samarbejde med Ishøj Marineforening Den nationale Flagdag for Danmarks Udsendte.
  Der er sendt en skriftlig invitation ud til 95 veteraner som bor i Ishøj Kommune, hvor de sammen med en ledsager inviteres til et arrangement med flaghejsning, fællessang, borgmesterens tale og efterfølgende morgenmad.
  Arrangementet afholdes på Strandvangen 54.

Indstilling

Pkt. 1 - 7 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Direktionscentret og økonomiafdelingen har udarbejdet budgetmateriale til budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021.

Ishøj Byråd 1. behandler forslag til budget 2018 samt overslagsår den 28. august 2017.
2. behandlingen af budgetforslaget forventes at ske på Byrådets møde den 3. oktober 2017.

Budgetmateriale på Kultur og Fritidsområdet er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at budgetforslaget for 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 godkendes med følgende bemærkninger:

Det indstilles endvidere, at

 1. der undersøges mulighed for øget lokalekapacitet for Fitness Ishøj.
 2. etablering af klubfaciliteter til Ishøj Idrætsforening har høj prioritering.
 3. der etableres beachvolleybane ved Ishøj Idræts & Fritidscenter.
 4. der etableres havbad ved Ishøj Strand.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Torslunde-Ishøj Rottweilerklub ansøger om 17.394,80 kr. i tilskud til VM deltagelse i 2017.

Sagsfremstilling

Klubbens to medlemmer, Mads Orbe og Lenett A. Jensen skal deltage i VM i 2017. I den anledning ansøger klubben om tilskud til turen og overnatning.
Klubben har fremsendt to separate budgetter for de to VM deltagere.

Budget Mads Orbe                                         Budget Lenett A. Jensen
Overnatning 4.426,80 kr.                                Overnatning 6.400 kr.
Brændstof 1.440,00 kr.                                   Brændstof 1.800 kr.
Færge 1.878,00 kr.                                         Færge 1.450 kr.
I alt: 7.744,80 kr.                                             I alt: 9.650 kr.


Samlet ansøgt beløb for begge deltagere er 17.394,80 kr.

Mads Orbe skal deltage i FCI IPO VM den 10/9 - 17/9 2017 i Rheine, Tyskland.
Lenett A. Jensen skal deltage i IPO 3 VM den 24/8 - 27/8 2017 i Beerse, Belgien.

I 2016 søgte klubben om tilskud til to medlemmers VM deltagelse. Ved en beslutning foretaget af formanden for Folkeoplysningsudvalget blev der bevilget 8.801 kr. i tilskud til transport.
Ansøgning samt officielle udtagelser er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at bevilge et tilskud til transport, som udgør 6.568 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Der er kommet 4 ansøgninger til eliteidrætspuljen ved 2. ansøgningsrunde i 2017. Ansøgerne er Ishøj Cricket Club, Budo Sportskarate Ishøj, Ishøj Karate Klub og Ishøj Volley og Beachvolley Klub.

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd har i 2017 afsat 216.000 kr. til eliteidrætspuljen (108.000 kr. pr. halvår). Ansøgningsfrist for anden ansøgningsrunde er den 1 august. I år blev fristen forlænget til den 14. august grundet manglende ansøgninger.
Ved forrige ansøgningsrunde i foråret 2017 fik fire foreninger  (Ishøj Volley & Beachvolley Klub,  Ishøj Cricket Club, Ishøj Karate Klub og Budo SportsKarate Ishøj) 27.000 kr. hver.

Til årets anden ansøgningsrunde er der ansøgt om følgende beløb:

 • Ishøj Cricket Club søger om 36.000 kr. - resterende budget for 2017 er 61.500 kr.
 • Budo Sportskarate Ishøj søger ikke om et specifikt beløb - samlet elitebudget for 2017 er 160.000 kr.
 • Ishøj Karate Klub søger ikke om et specifikt beløb - samlet elitebudget for 2017 er 347.000 kr.
 • Ishøj Volley og Beachvolley Klub  søger ikke om et specifikt beløb - samlet elitebudget for 2017 er 230.000 kr.

Foreningens ansøgninger og budgetter er vedhæftet dagsordenen.

Kriterier for eliteidrætspuljen er:

 • Foreninger med hold der spiller i landets bedste række, eller
 • Foreninger i individuelle idrætsgrene (f.eks.) karate, der har medlemmer, som dyrker idræt på højt plan.

Ud fra en samlet vurdering af foreningens eliteaktiviteter, afgøres det, om foreningen er berettiget til støtte fra eliteidrætspuljen.

Eliteidrætspuljen er rettet mod foreninger og ikke mod enkeltpersoner.

På Folkeoplysningsudvalgets årlige konference den 22. - 23. september 2017 forventes der en drøftelse af kriterierne for tildeling af elitetilskud.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at bevilge et tilskud på 27.000 kr. hver til Ishøj Volley & Beachvolleyklub, Ishøj Cricket Club, Ishøj Karate Klub og Budo Sportskarate Ishøj.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

 1. Forespørgsel til driftsforhold i Ishøj Svømmehal.
  Center for Ejendomme og Byggesager har kontakt med leverandøren om levering af barre i varmtvandsbassinet og gelænder i morskabsbassin.
  Etablering af wellnessområdet udenfor svømmehallen er foreløbigt udskudt.
 2. Henvendelse omkring det nye indgangsanlæg i Ishøj Svømmehal. Formanden for Ishøj Idrætsråd oplyste, at man skal købe et armbånd for 35 kr. pr. stk. og kun kan købe et personligt titurskort. Sygesikring skal desuden medbringes ved køb af armbånd.
  Forholdene vil blive undersøgt og meddelt på næste møde i Folkeoplysningsudvalget.
 3. Ishøj Idrætsråds publikation for sæson 2017/2018 er blevet omdelt til samtlige husstande i Ishøj Kommune og er tilgængelig på idrætsrådets hjemmeside, www.ii-ishoj.dk.

Indstilling

Pkt. 1 - 3 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.