Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 22. september 2020 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter - kursuslokale 1 og 2 Aftentelefon Malene Rasmussen 20823271

Resume

Centerchef John Romlund holder oplæg om befolkningsudvikling samt medlemsantal og økonomi i foreninger i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

I 2015 blev Folkeoplysningsudvalget præsenteret for befolkningsudviklingen i Ishøj Kommune samt foreningernes størrelse med henblik på økonomi og medlemsantal. Oplægget gav blandt andet anledning til drøftelse af fokuspunkter som enkelte aldersgrupper, som var mere repræsenteret i foreningslivet end andre aldersgrupper.

I 2020 er der udarbejdet en lignende opgørelse, som bliver præsenteret for udvalget ved oplægget.

Materiale fra oplægget udleveres på mødet og vedhæftes efterfølgende referatet.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at tage oplægget til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Henrik Olsen vælger dagens sang.

På næste møde vælger Kim Herskov dagens sang.

 

Beslutning

Henrik Olsen valgte sang nr. 227.
"En enkelt sang om frihed"

 

Sagsfremstilling

  1. Center for Kultur og Fritid fremlægger oversigt af august 2020 over udbetalte medlemstilskud fra 2011 til og med 2020. Oversigten er vedhæftet dagsordenen.
  2. Center for Kultur og Fritid fremlægger oversigt over oplysningsforbundenes undervisningstilbud i Ishøj Kommune i sæson 2020/2021 på baggrund af deres programmer. Oversigten er vedhæftet dagsordenen.
  3. Der er uddelt feriefolder til alle skolebørn i Ishøj Kommune med aktiviteter for efterårsferien i uge 42. Folderen er vedhæftet og kan også ses på detskeriishoj.dk
  4. Ishøj Kommune har indgået aftale med DGI om at have to Jump4fun tilbud i Ishøj. Jump4fun er et foreningstilbud for børn og unge, som ikke er foreningsaktive og som typisk er overvægtige eller har andre udfordringer, som gør det svært at være i et ordinært foreningstilbud. I år tilbydes et hold i Ishøj Svømmeklub og et i Ishøj Gymnastikforening. Formålet er at give børn og unge bevægelsesglæde, selvtillid og selvværd i et trygt og legende miljø.  
  5. Center for Kultur og Fritid har orienteret alle brugere af kommunale lokaler omkring de nye corona-retningslinjer samt der ophænges information herom. Udsendt brev af 8. september og plakat er vedhæftet dagsordenen.

Beslutning

Pkt. 1-5 til efterretning.

Bilag

Resume

Der er indkommet ansøgninger fra de tre følgende foreninger til eliteidrætspuljens 2. runde 2020: Budo Sportskarate Ishøj, Ishøj Cricket Club og Ishøj Karate Klub.

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd har i 2020 afsat 418.000 kr. til eliteidrætspuljen (209.000 kr. pr. halvår). Ansøgningsfristen er den 1. februar og den 1. august og sædvanligvis med svar henholdsvis i marts og september. Uddelingen af 1. runde skete dog først i april, da det ikke var muligt for Folkeoplysningsudvalget at samles tidligere grundet corona-situationen.

Ishøj Volley og Beachvolleyklub er rykket ned 1. division og kan derfor ikke komme i betragtning til at modtage tilskud fra eliteidrætspuljen. Dette betyder, at puljen på 209.000 kr. for 2. halvår i 2020 fordeles mellem de tre nedenstående idrætsforeninger.

I oversigten fremgår ansøgt beløb for 2020 samt foreningens sportslige niveau:


Niveau

Ansøgning

Ansøgt beløb

Budo Sportskarate Ishøj

I alt 8 atleter:
1 atlet på Dansk Karate Forbund landshold + WIKF landshold.
7 atleter på WIKF landshold, (heraf 2 på DKarF talentcenter)

Der søges til mentaltræning, fysioterapeut, massør, udstyr, uddannelse af trænere samt rejse- og stævne-udgifter.

Forventet udgift til eliteområdet i 2020:
484.800 kr.
Ansøgt beløb i 2020:
449.800 kr.
Bevilget tilskud 1. runde 2020: 47.000 kr.

Ishøj Cricket Club

Elitedivisionen, herrer, spillertrup på 24 spillere

Der søges til trænerhonorar, turnerings-udgifter, rejseudgifter, taltentarbejde samt udstyr.

Forventet udgift til eliteområdet i 2020:
167.760 kr.
Ansøgt beløb i 2020:
167.760 kr.
Bevilget tilskud 1. runde 2020: 52.000 kr.

Ishøj Karate Klub

I alt 5 atleter:
1 verdensklasseatlet
(Team Danmark)
2 bruttogruppeatleter
(Team Danmark)
2 bruttolandsholdsatleter
(Dansk Karate Forbund)

(7 atleter på DKarF talentcenter)

Der søges hovedsageligt om tilskud til rejse- og stævneudgifter, men også til trænerhonorar.

Forventet udgift til eliteområdet i 2020:
580.000 kr.
Ansøgt beløb i 2020:
330.000 kr.
Bevilget tilskud 1. runde 2020: 59.000 kr.


Ansøgningsskemaer med begrundelse for ansøgning og beskrivelse af det sportslige set-up samt elitebudget er vedhæftet dagsordenen.

Ud fra gældende kriterier og en samlet vurdering vedtager Folkeoplysningsudvalget en uddeling af elitestøtte til eliteidrætsforeningerne.

Kriterier for eliteidrætspuljen er vedhæftet dagsordenen.


Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at yde 69.000 kr. til Ishøj Cricket Club, 64.000 kr. til Budo Sportskarate Ishøj og 76.000 kr. til Ishøj Karate Klub.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

  1. Spørgsmål om hvor langt ansøgning om ekstraordinært tilskud fra Ishøj Kulturhus er i udvalgssystemet. Sagen forelægges på byrådsmøde den 6. oktober 2020.
  2. Opfordring til at uret på scoringstavlen i hallen på Strandgårdskolen indstilles med korrekt klokkeslæt, da det kan være en udfordring i skiftet mellem foreningers træningstider.
  3. Der er ikke opsat et skilt med telefonnummer på vagtcentral ved alarmen i indgangen til hallen på Strandgårdskolen.

Beslutning

Pkt. 1-3 til efterretning.