Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 23. april 2019 kl. 19:00

Aktivitetshuset på Bredekærgård (tæt på ridebanerne) Aftentelefon Sümeyye Kütük 20823270

Sagsfremstilling

Benny Naamansen vælger dagens sang.

På næste møde vælger Györgyi Csato dagens sang.

Beslutning

Benny Naamansen valgte sang nr. 159 ' Se, det summer af sol'.

Sagsfremstilling

 1. Efter aftale med formanden flyttes FOLU mødet den 22. oktober til tirsdag den 29. oktober 2019.
 2. Center for Kultur og Fritid fremlægger oversigt over oplysningsforbundenes undervisningstilbud i Ishøj Kommune i sæson 2018/2019 lavet på baggrund af deres programmer. Oversigten uddeles på mødet.
 3. Sundhedskonsulent Claus Borup Skovsgaard fratræder sin stilling i Center for Kultur og Fritid pr. 30/4-19. Sundhedskonsulenten har haft samarbejde med en række foreninger i Ishøj med henblik på fremme af sundhed og bevægelse. Sagsområdet vil fortsat blive prioriteret og stillingen genbesat snarest muligt.
 4. Ishøj Idræts & Fritidscenter og Center for Kultur og Fritid har sammen med fodboldklubberne udarbejdet en fordeling af træningstider på græsbaner i sæson 2019/2020.
 5. Med koordinering og støtte fra DIF get2sport/Ishøj Kommune har Ishøj Volley & Beachvolley introduceret kidsvolley til ca. 20-25 børn fra SFO 1 (0. – 3. klasse) på Gildbroskolen. To unge hjælpetrænere fra foreningen har afholdt én ugentlig træning i fem uger og efterfølgende er fire børn blevet indsluset til foreningens kidsvolley træning. Et lignende forløb afvikles i øjeblikket på Vejlebroskolen, der afsluttes i uge 19.
 6. DIF get2sport/Ishøj Kommune har i samarbejde med Helhedsplanen i Vejleåparken og Ishøj Bokseklub opstartet indsatsen; ”Urban Get2Boxing”. Ca. 15 drenge og piger fra Strandgårdskolen (3. – 5. klasse) har meldt sig til at deltage i én ugentlig bokstræning i Ishøj Bokseklub i seks uger. DIF get2sport/ishøj Kommune og Helhedsplanen følger holdet frem og tilbage mellem foreningen og Vejleåparken. ”Urban Get2Boxing”-forløbet afsluttes med en diplomdag i midten af maj. Målet er, at så mange som muligt indsluses til forenings boksetræning for børn efter endt forløb.
 7. Ishøj Håndbold Forening inviterer til 25. års jubilæumsreception søndag den 28. april kl. 14.00 - 17.00 i Landsbysalen på Bredekærgård. Indbydelse er vedhæftet dagsordenen.
 8. Fritid & Samfunds tidsskrift kultur & fritid, nr. 1/2019, er vedhæftet dagsordenen. I denne udgave er følgende i fokus: På mål for frivilligheden.
 9. Fremlæggelse af Uddannelsesbladet nr. 02, 2019.

Indstilling

Tilføjelse af pkt. nr.:

10. Børnerådet har lavet en analyse om unges fritidsliv. Analysenotatet er vedhæftet referatet.
11. Ungerådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget, Milishia Moradi, er trådt ind i et nyt udvalg og trækker sig derfor ud af Folkeoplysningsudvalget. Ungerådets nye repræsentant i Folkeoplysningsudvalget er Sofus Johannes Otto.

Pkt. 1 - 11 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj Golfklub søger om et ekstraordinært tilskud på 25.000 kr. inkl. moms til indkøb af golfudstyr.

Sagsfremstilling

Ishøj Golfklub har sidste sommer indledt et samarbejde med Diabetesforeningen og Ishøj Kommune, hvor diabetikere i kommunen introduceres til golfspillet. I dette samarbejde byder Ishøj Golfklub ind med gratis træning og lån af prøveudstyr, inden medlemmer tager stilling til, om de vil fortsætte og købe eget udstyr.
Generelt har Ishøj Golfklub oplevet medlemstilgang de seneste år og har et ønske om at engagere sig i flere initiativer målrettet borgere, som af forskellige årsager ikke har stiftet bekendtskab med golfsporten.

Det øgede aktivitetsniveau slider på golfudstyret, og for at kunne tilbyde velfungerende prøvesæt, ansøges der om tilskud til indkøb af 25 nye prøvesæt som supplement og erstatning af nuværende udstyr.

Ansøgningen er vedhæftet dagsordenen.

Ishøj Idrætsråd besluttede at videresende ansøgningen til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling, med den tilføjelse, at klubben selv financierer halvdelen - kr. 12.500,00

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at følge Ishøj Idrætsråds anbefaling.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Udgift til 25 golfsæt udgør 25.000 kr. inkl. moms.
Ishøj Golfklub er villig til medfinansiering.

Pr. 31.12.2018 udgjorde foreningens beholdning af likvid kapital 147.000 kr., og der kræves dispensation for formuegrænsen.

Bilag

Resume

Center for Kultur og Fritid fremlægger forslag til lokalefordeling for Foreningshuset Vejlebrovej 45 B i sæson 2019/2020, som løber fra 1. august til 31. juli.

Sagsfremstilling

Øvrige foreninger og oplysningsforbundene har fået tilsendt materiale angående lokalefordeling for Foreningshuset Vejlebrovej 45 B for perioden den 1. august 2019 - 31. juli 2020. Alle inklusiv de nuværende brugere blev bedt om at fremsende ønsker for den nye sæson.

Som kriterierne foreskriver, kan foreninger maksimalt forvente at få tildelt faste tider 3-4 dage pr. uge.
Ledige timer kan løbende bookes til enkeltstående møder og arrangementer.

Forslag til lokalefordeling for Foreningshuset Vejlebrovej 45 B samt kriterierne for fordeling er vedhæftet dagsordenen.

Bookingkalender for Foreningshuset Vejlebrovej 45 B kan ses på ishoj.booksys.dk.

De primære brugere i Foreningshuset Vejlebrovej 45 B er:

Ældre Sagen I Ishøj

Ishøj Bridgeklub

Foreningen DK USAK

Dansk Marokkansk Kulturforening

Fællesskab er en Bro til Succes (FEBS)

FOF Køge Bugt

AOF Vestegnen

Cihanbeyli.dk

Dansk Kurdisk Kulturforening

Multi Kulturelle Familie Forening

Ældre i Bevægelse

Ishøj Skakklub

SUKA

Torslunde-Ishøj Pensionistforening

Ishøj Viseforening

Foreningsunionen

 

 

 

 

 

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at godkende vedlagte forslag til lokalefordeling i Foreningshuset Vejlebrovej 45 B for sæson 2019/2020.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

 1. Spørgsmål om de fremtidige caféforhold i Ishøj Idræts & Fritidscenter.
 2. Opfordring til afholdelse af kursus vedrørende lokalebooking.
  Foreningerne er velkomne til at kontakte Center for Kultur og Fritid for at få hjælp til booking mv.
 3. Det er lykkedes Ishøj IF sammen med Get2Sportkoordinatoren at planlægge afvikling af DBU's Get2 Fodboldskole i Ishøj i uge 27.

  Den 5. - 7. august afvikles Liverpool Fodboldskole i Ishøj.
 4. Anbefaling om tilbud af sund kost i caféen i Ishøj Idræts & Fritidscenter.

Indstilling

Pkt. 1 - 4 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Tema om aktiviteter og nyt på Bredekærgård.

Sagsfremstilling

Driftsleder Peter Bredahl giver Folkeoplysningsudvalget en indsigt i aktiviteter og nyt på Bredekærgård.
Der vil være en omvisning på gården.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at tage temapunktet til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.