Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 23. oktober 2018 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter - kursuslokale 1 og 2 Aftentelefon Sümeyye Kütük 20823270

Sagsfremstilling

Ole Beckmann Skourup vælger dagens sang.

På næste møde vælger Erkan Yapici dagens sang.

Beslutning

Ole Beckmann Skourup valgte sang nr. 175 'Nu falmer skoven'.

Sagsfremstilling

 1. Opdateret mødekalender for Folkeoplysningsudvalget i 2019 er vedhæftet i dagsordenen. Møderne og arrangementerne er booket i medlemmernes kalender.
 2. Program for ferieaktiviteter i efterårsferien uddeles på mødet.

Indstilling

Pkt. 1- 2 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Siden 1996 har Ishøj Kommune ved den årlige pokalfest hædret personer, der har ydet en hel særlig indsats inden for kultur- og fritidsområdet.
Foruden erindringsgaver uddeles Idrætslederpris, Foreningslederpris, Ungelederpris og Initiativpris.

Kriterierne for foreningspriserne blev senest revideret i 2015, hvor blandt andet ungdomslederprisen blev erstattet af en ungelederpris med andre og nye kriterier end den gamle ungdomslederpris.
Folkeoplysningsudvalget vedtog i juni 2018, at en arbejdsgruppe skulle gennemgå kriterier og procedurer for uddeling af priser og gaver under pokalfesten.

Sagsfremstilling

Under paraplyorganisationernes og Folkeoplysningsudvalgets behandling af indstillinger til priser i 2018, er der udtrykt behov for gennemgang af kriterier for uddeling af foreningspriser.
Der er de seneste år desuden udtrykt ønske om at modtage flere indstillinger fra foreninger, således at det kan afspejle Ishøjs foreningsliv og give flere frivillige ildsjæle muligheden for at blive hædret.

Arbejdsgruppen, som Folkeoplysningsudvalget nedsatte i juni 2018, har haft til opgave at gennemgå kriterier og procedurer for uddeling af priser og gaver under den årlige pokalfest. Gruppen skulle blandt andet afklare:

1.       om der skal ske en ændring i de nuværende kriterier

2.       om hvordan der kan modtages flere indstillinger fra foreningerne

3.       om der skal ske en ændring i godkendelsesprocedurerne

4.       om der kan foreslås forbedringer til arrangementets forløb, hvor priser og erindringsgaver uddeles

Forslag til revision af retningslinjer for uddeling af foreningspriser og erindringsgaver af 3. oktober 2018 samt forslag til revision af retningslinjer for Idrætslederprisen, Foreningslederprisen, Ungelederprisen og Initiativprisen af 3. oktober 2018 er vedhæftet dagsordenen.

Ishøj Idrætsråd indstiller, at retningslinjerne for uddeling af foreningspriser og erindringsgaver godkendes.

IBUS indstiller, at retningslinjerne for uddeling af foreningspriser og erindringsgaver godkendes.

Foreningsunionen indstiller, at retningslinjerne for uddeling af foreningspriser og erindringsgaver godkendes.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at retningslinjerne for uddeling af foreningspriser og erindringsgaver samt retningslinjerne for de enkelte priser godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Størrelsen på den enkelte pris er 5.000 kr. Der er budgetmæssig dækning for disse beløb.

Bilag

Resume

Vestegnens Saunafestival ved formand Lone Kaas søger om at blive godkendt som tilskudsberettiget folkeoplysende forening. Foreningen har 25 betalende medlemmer, hvoraf 6 medlemmer er bosat i Ishøj Kommune. Foreningen vil tilhøre gruppen øvrige foreninger.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har gennemgået vedtægterne ud fra de formelle krav i Folkeoplysningsloven.

Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en samlet vurdering, om foreningen er tilskudsberettiget i forhold til kravene i Folkeoplysningsloven. Udvalget afgør endvidere, om foreningen har en sådan en tilknytning til Ishøj Kommune, at den opfylder kravet om at være lokalt forankret.

Af vedtægternes § 2 fremgår det, at foreningens formål er:

 • at afholde en årlig saunafestival i Ishøj Havn
 • at løbende afholde saunagus-eftermiddage i Ishøj Havn
 • at give en tryg saunaoplevelse til nybegyndere og skabe et fælleskab herom

Foreningen ønsker at få flere mennesker til at gå i sauna, og derved opleve den positive effekt på krop og sjæl.
Foreningen stiller selv mobil sauna, vildmarksbad og opholdsrum tilgængeligt for foreningens medlemmer.

Foreningen planlægger at afholde en årlig saunafestival i maj måned på Ishøj Havn, som skal byde på teltsaunaer, vildmarksbade, mobilsaunaer, madboder, musik og godt fællesskab.

Foreningen er i dialog med havnebestyrelsen.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager ikke at godkende foreningen som tilskudsberettiget folkeoplysende forening, da den ud fra en samlet vurdering ikke betragtes som havende et folkeoplysende formål.
Foreningen kan søge kommunen om afholdelse af en fremtidig saunafestival.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

 1. Formanden foreslog, at der på næste folu møde medtages et temapunkt om Ishøj Ungdomsskole.
 2. Der blev gjort opmærksom på, at flere loftvinduer/røglemme i hallen på Strandgårdskolen har været åbne i efterårsferien. Der blev stillet spørgsmål om installationer.
  Center for Kultur og Fritid følger op på henvendelsen.
 3. Spørgsmål om nyt om ny forpagter i Ishøj Idræts & Fritidscenter. Økonomi- og  Planudvalget har behandlet sagen den 22. oktober og valgt en forpagter, som starter i cafeen ca. 1. november 2018.
 4. Foreningsunionen afholder den 28. november 2018 et temamøde, hvor blandt andet Danske Bank deltager med emner som kassererskifte, momsregler, dataforordning mm. Arrangementet afholdes i Foreningshuset Vejlebrovej 45B.

Indstilling

Pkt. 1 - 4 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.